top of page

Yayınlar

Yeni Yayın:

TEMSİLİ TASARLAMAK: Mimari Temsilin Deneyimsel Atölye İzdüşümleri

Editörler: Pelin Dursun Çebi, Mustafa Mortaş, Hande Asar

2021, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimarlık Eğitimi Derneği ortak yayını, İstanbul.
temsilitasarlamak.wordpress.com

"Temsili Tasarlamak" etkinliği Doç.Dr. Pelin Dursun Çebi tarafından yürütülen, Hande Asar ve Mustafa Mortaş'ın araştırmacı olarak katkı sağladıkları "Dönüşüm Temsillerindeki 'Anlatı Mimarlığı'nın Mimari Tasarım Stüdyosundaki İzdüşümleri" isimli İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) araştırma projesi kapsamında organize edildi. Araştırma projesi mimari temsil alanındaki spekülatif üretimlere odaklanmakta, bu temsil hallerinin içerdiği söylemleri, eylemsellikleri söküme uğratmakta ve bu okumalar üzerinden oluşturulan temsil sözlüklerinin mimari tasarım stüdyosundaki uygulama alanlarını sorgulamaktadır. Bu sorgulamaların bir parçası olarak tasarlanan etkinlik ise; mimari temsil çalışmalarının dönüşüm, başkalaşım, oluş, akış, aradalık, fark ve süperpozisyon anlatılarına odaklanılarak anlamlandırılmaları; kişisel, özgün mimari temsil anlatılarının aranması üzerine açımlanıyor. Etkinlik aynı zamanda mimari tasarım stüdyolarının araştırmacı içeriklerine katkıda bulunmak niyetiyle eleştirel ve yaratıcı arayışların ve yaklaşımların izlerini sürüyor. 
 

cover_temsilitasarlamak.jpg
Rethinking 2013.jpg

Rethinking, Reinterpreting and Restructuring Composite Cities

Editörler: Gülsün Sağlamer, Meltem Aksoy, Fatma Erkök, Nurbin Paker, Pelin Dursun Çebi. 2017, Cambridge Scholars Publishing ve MimED ortak yayını, Newcastle upon Tyne.

This book brings together 19 selected papers delivered at the EURAU2014 Istanbul "Composite Cities” Conference, the primary aim of which was to provide a medium in which the complex relationships between urban form and urban experience could be discussed. The conference did this by examining four composite characters of today’s cities: the hybrid city, the morphed city, the fragmented city and the mutated city.

MimED 2015.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2015

Editör: Meltem Baslo, 2016, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2015 yılında on dördüncüsü gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2015 yılında, 549 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta bir araya getirildi.

MimED 2013.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2013

Editör: Meltem Baslo, 2014, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2013 yılında on ikincisi gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2013 yılında, 284 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta bir araya getirildi.

Flexibility 2013.png

ArchED Forum 4: Flexibility in Architecture

Editörler: Beyhan Bolak Hisarligil, Sevgi Lokce and Oktay Turan, 2013, Cambridge Scholars Publishing ve MimED ortak yayını, Newcastle upon Tyne.

 

Today, architecture is still struggling with its scientific foundation in academia and, with questions such as “What is architecture?”, “What is architectural education?”, “How can education meet the quality standards in universities?”, we need to ask, has it been seen as teaching for a long time? Forum IV on Architectural Education with the theme “Flexibility in Architectural Education” should be considered as an activity in which the architectural education platform is cross-examined, new ideas and experiences are shared, and the potentials of “regeneration” are discovered...

MimED 2011.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2011

Editör: Meltem Baslo, 2012, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2011 yılında onuncusu gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2011 yılında, 321 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta biraraya getirildi.

Halic.jpg

Haliç Tasarım Limanları

2011, İstanbul Teknik Üniversitesi ve MimED ortak yayını.

 

[...] İstanbul'un NERESİNDE? NASIL ? bir “TASARIM OKULU”, “KİMİNLE” tasarlanmalıdır ki tasarımda yaratıcılığı en üst düzeye çıkarabilelim, İSTANBUL 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında "HALİÇ" iyi bir odak oluşturuyordu çünkü İSTANBUL 2010'un en önemli bileşenlerinden bir “SU” idi ve İstanbul'da yaşayanlar, barındırdığı zengin tarihi eserlere ve taşıdığı yüksek potansiyele rağmen “HALİÇ” i yeterince yaşayamıyorlardı. Suyolu iletişimini verimli kullanamayan İstanbul'a bu proje ile bir hatırlatma yapabilirdik ve sonunda “YER” olarak “HALİÇ” in tümünü seçmeye katar verdik. Böylece İstanbul'un “NERESİNDE” sorusunu yanıtlamış olduk. Tarihinde birçok küçük limanı barındıran Haliç'in bu kez limanlarını “TASARIM LİMANLARI" olarak tasarlanmasını tartışmaya başladık...

MimED 2009.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2009

Editörler: A. Meltem Baslo, Öze Uluengin, Meltem Aksoy, Deniz İlter. 2010, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara; 145 sayfa.

 

Mimarlık eğitimcilerini bir araya getirerek ülkemizdeki mimarlık eğitimi ortamını geliştirmeyi amaçlayan MimED, 2001 yılından beri her yıl Türkiye ve KKTC'deki mimarlık bölümü öğrencilerinin katıldığı Mimarlık Öğrenci Ödülleri'ni düzenliyor. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2009 yılında 257 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada ödül alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta bir araya getirildi. Kitapta ayrıca toplam dört turda elenen diğer projelerin görselleri de yer alıyor.

MimED 2007.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2007

Ed. Ahu Sökmenoğlu, Onur Sönmez, Sevgi Türkan, Meltem Aksoy, Kasım 2007, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara; 103 sayfa.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2007 yılında altıncısı gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2007 yılında, 291 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta biraraya getirildi. Kitabın ikinci bölümünde, dereceye giremeyen projeler de katalog formatında sunuluyor.

MimED 2005_cover.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2005

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından düzenlenen sergi, son iki turu tamamlayan projelerden ve MimED 2005 yılı Öğrenci Projesi Yarışması kazananlarından oluşuyor. Bu yıl yarışmanın ve serginin dördüncü yılı. Ödüller, 2003-2004 Bahar ve 2004-2005 Güz dönemi projelerini istenilen formatta sunan 1., 2., 3. ve 4. sınıf mimarlık öğrencilerine verilmiş bulunuyor.

MimED 2016.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2016

Editör: Meltem Baslo, 2017, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2016 yılında on beşincisi gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2016 yılında, 469 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta bir araya getirildi.

MimED 2014.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2014

Editör: Meltem Baslo, 2015, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2014 yılında on üçüncüsü gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2014 yılında, 393 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta biraraya getirildi.

Kentsel Hub Napoli.jpg

Kentsel Hub Napoli

2013, İstanbul Teknik Üniversitesi ve MimED ortak yayını.

 

Bu kitap 2011-2012 bahar yarıyılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Napoli Federico II Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile ortaklaşa yürütülen "Urban Hub-Naples" bitirme ödevi çalışmasını sergilemektedir. Kitap çalışmanın amacını, kapsamını ve mimari programı, Napoli kentine yapılan geziye ilişkin kayıtları, verilen seminer içeriklerini, jüri değerlendirmelerini ve öğrenci çalışmalarını bir araya getirmektedir. Proje İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden 25 kişilik bir öğrenci grubu ile yürütücü olarak İTÜ'den 11, Napoli Federico II Üniversitesi'nden 2 öğretim üyesi ve 2 genç araştırmacıyı bir araya getirmiştir. Çalışma öğrencilerin uluslararası bir platfromada tasarım düşüncelerini geliştirmeleri ve sunmaları için bir olanak yaratmıştır.

MimED 2012.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2012

Editör: Meltem Baslo, 2013, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2012 yılında on birincisi gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2012 yılında, 371 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta bir araya getirildi.

Tuna_Cover.jpg

Tuna Deltası İleri Araştırmalar Merkezi

2012, MimED ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortak yayını.

[...] Öğrencilerimize farklı bir ülkede, farklı bir bağlamda ve uluslararası katılımcılarla çalışma olanağı sunmaya ve böylelikle onları, güzel bir bölgede, bozulmamış Tuna Deltası'nda çevresel sorunlara odaklanacak bir araştırma merkezi tasarlarken, nasıl sürdürülebilir bir Dünya elde edilebileceğini düşünmek ve oranın fiziksel, doğal ve kültürel çevresini bozmak yerine, çevreye olumlu bir katkıda bulunmak ve bu şekilde bireysel çıkarlar yerine kamu çıkarını gözeterek gelecek nesiller için de iyi bir örnek oluşturmak için teşvik ettik...

MimED 2010.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2010

Editör: Meltem Baslo, 2011, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2010 yılında dokuzuncusu gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2010 yılında, 367 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta biraraya getirildi.

MimED 2008.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2008

Ed. Meltem Aksoy, Esra Gürbüz, Mehmet Emin Şalgamcıoğlu, Senem Kaymaz Koca, Ocak 2009, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara, 143 sayfa.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin 2008 yılında yedincisi gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2008 yılında, 336 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta biraraya getirildi. Kitabın ikinci bölümünde, dereceye giremeyen projeler de katalog formatında sunuluyor.

MimED2006.jpg

Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri 2006

Ed. Zeynep Ataş, Meltem Aksoy, Pelin Dursun, Nurbin Paker Kahvecioğlu, Kasım 2006, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.

Mimarlık Eğitimi Derneği tarafından her yıl düzenlenen “MimED Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri”nin bu yıl beşincisi gerçekleştirildi. Ödüller, “birinci yıl”, “ikinci yıl”, “üçüncü yıl” ve “dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri” olmak üzere dört kategoride veriliyor. 2006 yılında, 225 öğrenci projesinin katıldığı yarışmada derece alan projeler, Mimarlar Odası ve MimED ortaklığında hazırlanan kitapta biraraya getirildi. Kitabın sonunda dereceye giremeyen projeler de katalog formatında sunuluyor.

bottom of page