top of page

Mimarlık Eğitim Derneği, ilki 2001 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 18 yarışma düzenlemiştir. Bu süreç boyunca toplam 34 ildeki 88 üniversiteden 6521 proje katılımı gerçekleşmiştir. Projeler yurtiçi ve yurtdışından 158 jürinin katılımıyla değerlendirilmiş, toplamda 412 projeye ödül verilmiştir. 

Mimarlık Eğitim Derneği; öğrenci proje ödülleri, mimarlık etkinlikleri ve stüdyo çalışmaları kapsamında ürettiği 17 yayını hem dijital hem de basılı formatlarda mimarlık literatürüne kazandırmıştır.

Mimarlık Eğitimi Derneği mimarlık eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası platformlarda etkinlikler düzenlemekte veya bu konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmakta; ve mimarlık eğitimi ile ilgili yurt içi ve dışındaki kuruluşlarla iletişimi sağlayarak ortak çalışmalar geliştirmektedir.

bottom of page