MimED 2017 başlıyor..

30.10.2017Şartname için tıklayınız. Format için tıklayınız. 

1.       
YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ

Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene on beşincisi gerçekleştirilecek olan ‘MimED2017 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2016-2017 güz’, ‘2016-2017 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2016-2017 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır.

2.       YARIŞMANIN TÜRÜ

Yarışma mimarlık bölümü öğrencilerine açık ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir mimarlık bölümü öğrencileri proje yarışmasıdır.

Yarışmanın ilk aşamasında yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] dijital olarak yüklenen projeler jüri tarafından değerlendirilecek; ikinci aşamaya seçilen projeler basılı olarak yarışmaya kabul edilecektir. Yarışmanın ikinci aşaması, teslim alınan projelerin sınıflarına göre asılmasıyla oluşturulan sergide jüri değerlendirmesiyle gerçekleştirilecektir.

3.       YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

·      Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık vb. fakültelerin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

·      ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’ ve ‘Dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri’ olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler ‘2016-2017 güz’, ‘2016-2017 bahar’ ve ‘2016-2017 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme, diploma, son yarıyıl projeleri vb. dahil değildir.

·      Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Her bir proje için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir öğrencinin katılım ücretini ödemesi yeterlidir.

4.      YARIŞMANIN DUYURULMASI

Yarışma www.mimed.org, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, www.mimarizm.com ve www.tasarimyarismalari.com siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekretaryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma posterleri elektronik olarak yollanmaktadır.

5.       YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı /                                                                           

Ön eleme için dijital kayıtların başlangıcı                              29 Ekim 2017  I  cuma   

Soru – Cevap dönemi                                                                  30 Ekim – 02 Kasım 2017

Cevapların ilanı                                                                               03 Kasım 2017  I  cuma

Ön eleme için dijital kayıtların sonu                                        08 Kasım 2017  I  çarşamba

Ön eleme sonuçlarının ilanı                                                       26 Kasım 2017  I  pazar

Ön elemeyi geçen projelerin basılı olarak teslimi*          04 Aralık 2017  I  pazartesi  I  İTÜ Taşkışla  I  114

Jüri değerlendirmesi                                                                    09 – 10 Aralık 2017  I  cumartesi – pazar

Sonuçların ilanı / Ödül töreni / Kolokyum                             11 Aralık 2017  I  pazartesi  I  İTÜ Taşkışla  I  109

Proje sergisi 11 Aralık 2017 – 12 ocak 2018
İTÜ Taşkışla  I  203 koridoru

 * posta ile gelen projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 04 Aralık 2017] dikkate alınacaktır.  08 Aralık 2017 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir.

6.      SORULAR ve CEVAPLAR

Yarışmaya ait sorular 30 Ekim – 02 Kasım 2017 tarihleri arasında elektronik posta yoluyla yoluyla Dr. Meltem BASLO’ya baslo@itu.edu.tr adresinden iletilebilir. Cevaplar 03 Kasım 2017 tarihinde www.mimed.org, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, www.mimarizm.com ve www.tasarimyarismalari.com adreslerinde duyurulacaktır.

7.       KİMLİKLERİN GİZLİLİĞİ

·      Yarışma web sitesi üzerinden yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.

·      Dijital ön elemeyi geçerek yarışmaya elden teslim edilen ya da posta ile gönderilen basılı bütün projelerin kimlik bilgileri gizli tutulacak ve değerlendirilecektir.

·      Raportörler basılı projeleri yarışma web sitesi tarafından otomatik olarak verilen proje kodlarının sınıf ve sırasına göre sergileyecek; jüri projeleri sadece bu proje kodu ile tanıyacaktır.

·      Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan projeler belirlendiği zaman kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.

·      Kolokyumda sonuçların ilanından sonra açılacak yarışma sergisinde dijital ön elemeyi geçen tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu yarışma web sitesinde bulunan “Kimliğim Açıklanmasın” kutucuğunu işaretleyerek belirtmelidir.

8.      DİJİTAL ÖN ELEME

·      Katılımcılar projelerini yükleyebilmek için yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] kayıt olmalıdırlar. Siteden kategorilerine göre otomatik olarak bir proje kodu verilecektir. Bu proje kodu ön elemeyi geçtikten sonra gönderilecek basılı proje paftalarında yer alacak tek kimlik bilgisi olmalıdır. Proje görselleri ve paftalarda öğrencinin ya da proje yürütücüsünün, okulunun isminin vb. bilgilerin bulunması projenin diskalifiye olmasına neden olacaktır.

·      Birden fazla proje ile katılmak isteyenler her bir proje için ayrı kayıt yaptırmak durumundadırlar. Her kayıt için aynı isim kullanılabilir ancak farklı elektronik posta adresleri verilmelidir. Sistem katılımcıları elektronik posta adreslerine göre tanımaktadır. İletişim için kullanılacaklarından, bu adreslerin geçerli olmaları ve sürekli kontrol edilmeleri katılımcının sorumluluğundadır.

·      Takım çalışmaları için proje tipi “Takım” olarak işaretlenmeli; sorumlu kişinin bilgileri girildikten sonra sağ taraftaki “Ekip Üyeleri” kısmında diğer katılımcıların bilgileri eklenmelidir.

·      Katılımcı kayıt sayfasında projesinin JPG formatında görsellerini “Proje Görseli” kısmına yükleyecektir. En fazla 2 pafta yüklenebilir. Her pafta en fazla 10MB boyutunda olmalıdır.

·      Projenin yeri, konusu, içeriği, tasarım konsepti gibi bilgileri içeren 200 kelimelik Türkçe ve 200 kelimelik İngilizce hazırlanmış birer metin yarışma web sitesinde uygun bölüme eklenmelidir.

·      Dördüncü sınıf projeleri için [Kategori 4] yüklenecek projenin bitirme, diploma, son yarıyıl projesi vb. olmadığına dair ilgili kutucuk işaretlenmelidir.

·      Katılımcı kayıt sayfasında proje yürütücüsünün ismini ve elektronik posta adresini belirtmelidir. Yüklenen projeler yürütücülerine onay için gönderilecektir. Bu nedenle belirtilen elektronik posta adresinin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Proje onaylandıktan sonra katılımcı katılım ücreti olan 50TL’yi yatıracaktır. Birden fazla proje ile katılınması durumunda her proje için ayrı ücret ödenmelidir.

·      Projesi yürütücüsü tarafından onaylanan ve katılım ücretini yatıran katılımcıya projesinin yarışmaya kabul edildiğine dair bilgi mesajı gönderilecektir.

·      Tüm projelerin dijital ön eleme için değerlendirilmesi MimED2017 jürisi tarafından web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Sonuçlar 26 Kasım 2017 tarihinde katılımcılara iletilecektir.

·      Ön elemeyi geçen projeler basılı olarak 04 Aralık 2017 tarihinde elden teslim edilebilir ya da posta ile gönderilebilir [kabul için postaya verme tarihi olarak en son 04 Aralık 2017 dikkate alınacaktır]. 08 Aralık 2017 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir.

·      Gönderilecek projelerin yarışma web sitesine yüklenenler ile aynı olması gerekmekte; kesinlikle bir düzeltme / değişiklik / ekleme kabul edilmemektedir.

·      Yarışmanın ikinci aşamasına sadece basılı projeler kabul edilmektedir. Lütfen maket göndermeyiniz. Proje paftalarınıza maketlerinizin görsellerini ekleyebilirsiniz.

9.      DİJİTAL PROJE FORMATI

Dijital ön elemede yarışma web sitesine yüklenecek proje paftaları “Proje Görseli” olarak adlandırılmıştır. Bu paftaların özellikleri aşağıda verilmektedir:

·      Her bir proje için en fazla 2 adet proje paftası yüklenebilir.

·      Paftalar A1 boyutunda [59,4cm. X 84,1cm.] dikey [portrait] olarak düzenlenmiş, JPG formatında ve en fazla 10MB olmalıdır.

·      Yarışma web sitesine yüklenen 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler ilk proje paftasında en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde olarak yer alacaktır. Metinde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

·      Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. 

10. TESLİMDE İSTENENLER

·      BASILI PROJE PANOLARI

Ön elemeyi geçen ve basılı olarak gönderilecek proje panolarının özellikleri:

o  Projeler sergileme kolaylığı açısından en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda sert zeminli [kalın karton, fotoblok, oluklu mukavva vb.] pano üzerinde [yapıştırma, baskı, vb.] sunulacaktır.

o  Bu pano[lar] dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Panoların sergileme durumuna göre yan yana ya da alt alta sergilenebileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki panoya bölünmemelidir.

o  Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x6cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda yarışma web sitesinden verilen proje kodu, bantın sol köşesinde ise MimED2017 ile yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten ifade yer alacaktır. Bu ifade her yıl için ‘MimED2017  I  kategori: 1.yıl’, ‘MimED2017  I  kategori: 2.yıl’, ‘MimED2017  I  kategori: 3.yıl’, ‘MimED2017  I  kategori: 4.yıl’ şeklinde olacaktır.

o  Birden fazla proje ile yapılan katılımlarda her bir proje için web sitesinin ayrı ayrı verdiği proje kodu kullanılacaktır.

o  Yarışma sitesine yüklenen 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler ilk proje panosunda en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde Türkçe ve İngilizce olarak yer alacaktır. Metinde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

o  Gönderilecek basılı proje panolarının yarışma web sitesine yüklenenler ile aynı olması gerekmekte; kesinlikle bir düzeltme / değişiklik / ekleme kabul edilmemektedir. Web sitesine yüklenen görsellere kıyasla basılı teslim edilen panolar üzerinde yapılacak tek ekleme Kategori ve Proje kodunun bulunduğu 2cm bant olmalıdır.

o  Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.           

·      KİMLİK ZARFI

‘KİMLİK ZARFI’ sağ üst köşesinde, yarışma web sitesinden verilen ve projeye ait her bir panoda da yer alan proje kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır.

Proje ile birlikte teslim edilecek olan ‘KİMLİK ZARFI’nda aşağıdakiler yer almalıdır:

o  Projenin kaydedildiği CD veya DVD [‘MimED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi’ oluşturmak, aynı zamanda ikinci aşamaya kalan projelerin yayınlanması için kullanılmak üzere projenin JPG formatında, 200dpi çözünürlükte birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim, soy isim ve proje kodunun bulunduğu bir CD veya DVD]

o  Katılım ücretinin yatırıldığına dair belge [banka / ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı, vb.]

11.   KATILIM ÜCRETİ

MimED2017 Öğrenci Ödülleri’ne gönderilen her bir proje için 50TL katılım ücreti alınmaktadır. Katılım ücreti dijital kayıt sırasında projenin proje yürütücüsü onayı almasından sonra yatırılmalıdır. Kayıtın tamamlanması ve onaylanması için yarışma hesabı kontrol edilecektir. Bir proje birden fazla öğrencinin ortak çalışması ise bir öğrencinin katılım ücreti ödemesi yeterlidir.

Banka bilgileri Mimarlık Eğitimi Derneği
TC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044
IBAN     TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44

Dijital ön elemeyi geçemeyen veya basılı teslimden sonra ikinci aşamada yarışma şartnamesine uymadığı için elenen projelerin katılım ücretleri geri ödenmemektedir.

12.    TESLİM

Şartnamenin 10 numaralı maddesinde belirtilen tüm dokümanlar elden veya posta ile iletilebilir.

·      Elden teslim edilecek projeler 04 Aralık 2017 cuma günü saat 11.00-18.00 arasında aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır.

·      Posta ile gönderilecek projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 04 Aralık 2017] dikkate alınacaktır. 08 Aralık 2017 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir.

Adres MimED2017 – Dr. Meltem BASLO
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası, Oda No. 114
34437 Taksim / İSTANBUL

13.    JÜRİ

Yarışmaya katılan projeler çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen yerli ve yabancı mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

MimED 2017 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *

Aydan BALAMİR                      [Prof.Dr., ODTÜ]

Yeşim BALCIOĞLU HATIRLI       [Yarızamanlı Öğr.Gör., ODTÜ / Hatırlı Mimarlık]   

Özlem BERBER                                 [Öğr.Gör.Dr., İTÜ]  

Hakan DEMİREL                             [Y. Mimar, YTÜ, Suyabatmaz / Demirel Architects]   

Deniz İNCEDAYI                              [Prof.Dr., MSGSÜ, Rektör Yardımcısı]   

Metin KILIÇ                                      [Mimar / DEÜ, M+D Mimarlık]   

Gonçalo Canto MONIZ                 [Doç.Dr., University of Coimbra, Portugal]   

Burcu SERDAR KÖKNAR            [Yard.Doç.Dr., MEF, Bölüm Başkanı]   

Burçin YILDIRIM                             [Y. Mimar, İTÜ / PAB Mimari Tasarım]   

Raportörler

Ezgi AYDOĞAN [Araş.Gör., Medipol Üniversitesi]           İren BIÇAKÇI [Kadir Has Üniversitesi]                  

Cemre ÇELİKCAN [Araş.Gör., Maltepe Üniversitesi]      Su KARDELEN ARTAN [İTÜ]                                                   

İletişim / Koordinatör  Meltem BASLO   [Öğr.Gör.Dr., İTÜ]

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

14.    ÖDÜLLER

·      MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.

·      Tüm ödül alan katılımcılara sertifika, ‘başarı ödülü’ ve ‘teşvik ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.

·      MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler. MimED2017 için her kategoriden seçilen başarı ödülüne 1.500TL, teşvik ödülüne ise 750TL para ödülü verilecektir.

·      Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak kitapta yer alacaktır. Dijital ön elemeyi geçerek ikinci aşamaya katılan bütün projeler de yarışma katalogu – proje sahibi tarafından aksi istenmedikçe – kimlik bilgileriyle birlikte içinde bir görselle temsil edilecektir.

15.    SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları 11 Aralık 2017 pazartesi günü yapılacak kolokyumda açıklanacak ve aynı zamanda www.mimed.org, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, www.mimarizm.com ve www.tasarimyarismalari.com sitelerinde duyurulacaktır.

16.    PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

MimED yarışmada ödül alan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül almayan projeler –  proje sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe – kimlik bilgileriyle birlikte MimED tarafından yayınlanabilir. Ödüllü projeler teslim edilmez; diğerlerini katılımcılar ödül töreninden sonra bildirilecek bir tarihte yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu belirtilecek tarihten sonra MimED’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

17.    ŞARTLAR VE GEÇERLİLİKLER

·      MimED Öğrenci Proje Yarışması’na gönderilen projelerde teknik, doğal veya postadan kaynaklanan gecikmelerden ve problemlerden ötürü sorumluluk kabul edilmez.

·      Postayla gönderilecek projelerin, en geç 04 Aralık 2017 tarihinde postalanmaları ve en geç 08 Aralık 2017 cuma gününe kadar yukarıda belirtilen adrese ulaşmış olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşan projeler jüri tarafından değerlendirilemeyecektir.

·      Paftalarda proje sahibi kişi / grup, üniversite, proje yürütücüsü, vs.’ye ait herhangi bir kimlik belirtici yazı veya simge yer alması durumunda, söz konusu projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

·      Şartnamenin 10 numaralı maddesinde belirtilen proje pano niteliklerine [pafta boyutu, yönü, formatı, paftaların sert malzeme üzerinde yer alması, vb.] uymayan projeler raportörlerin jüriye sunacağı rapor ile jüri kararı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilecektir.  

·      Dijital ön elemeyi geçemeyen ve/ya değerlendirme dışı bırakılan projelere ait ‘katılım ücreti’ geri ödenmemektedir.

İletişim / Koordinatör
Öğr.Gör.Dr. Meltem BASLO                      baslo@itu.edu.tr