MimED 2014 Öğrenci Ödülleri sonuçları açıklandı

9.12.2014

Bu seneki MimED Öğrenci yarışmasının sonuçları 8 Aralık 2014 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla binasında yapılan törenle açıklandı.  


MimED 2014 JÜRİ RAPORU                       6-7 Aralık 2014


MimED 2014 jürisi 6 Aralık 2014 tarihinde İTÜ Taşkışla yerleşkesi 203 koridorunda saat 10.30’da Burak ALTINIŞIK [öğr.gör.dr., bahçeşehir üniversitesi], Mualla BAYAR ERKILIÇ [prof.dr., odtü], Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL [prof.dr., itü], Sema ESER ÖZSARUHAN [y.mimar, itü], David GLOSTER [prof., riba eğitim bölümü başkanı], Nikolaos KALOGIROU [prof., dekan, tu aristotle], Suzan SANLI ESİN [dr.mimar, itü], Aslıhan ŞENEL [yrd.doç.dr, itü], Aslıhan TAVİL [prof.dr., itü] katılımlarıyla toplanmıştır. Jüri üyelerinden Hülya TURGUT [prof.dr., itü, maltepe üniversitesi], Murat Arif SUYABATMAZ [y.mimar, msü, tu vienna, bilgi üniversitesi] değerlendirmeye katılamamışlardır.
Jüri raportörleri Meltem Baslo, Bengi Nar, Gizem Özer ve Aslı Uzunkaya, MimED 2014 Mimarlık Öğrencileri Yarışması’na;
1. sınıf kategorisinde 106 adet,
2. sınıf kategorisinde 122 adet,
3. sınıf kategorisinde 113 adet,
4. sınıf kategorisinde 56 adet
olmak üzere toplam 397 projenin katılmış olduğunu ve bunların kategorilerine göre ayrı ayrı asılarak numaralandırıldıklarını bildirmişlerdir. 1 proje yarışmaya geç gönderilmesi, 2 proje yarışmaya jüri değerlendirmesinden sonra ulaşması sonucu elenmiş; 1 proje ise, sahibinin Mimarlık Bölümü öğrencisi olmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır. 393 proje değerlendirmeye alınmıştır.
Jüri üyelerinin projeleri kişisel incelemelerinin ardından yapılan ortak değerlendirmede, tüm projelerin 1. aşamayı geçerek 2. elemeye alınabileceğine karar verilmiştir. Üyeler kişisel incelemeleri esnasında sırasıyla 2. ve 3. turu geçen projeleri işaretlemişler; 4. tura kalan projeleri kesinleştirmişlerdir. İlk günkü jüri çalışması 6 Aralık 2014 cumartesi günü 18.30’a kadar devam etmiştir.
Jüri 7 Aralık 2014 Pazar günü saat 10.00’da tekrar bir araya gelmiş ve 4. tura kalanları toplu olarak proje başında tartışmış ve ödül gruplarına karar vermiştir. 

1. Sınıf Kategorisi

Bu kategorideki değerlendirme sonucunda, tüm projelerin, belirli bir ifade ve tasarlama düzeyi yakalaması nedeniyle birinci turu geçmeleri uygun görülmüştür.
İkinci elemede 1001, 1003, 1004, 1006, 1008, 1010, 1014, 1015, 1017, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1044, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1069, 1070,  1071, 1072, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1099, 1100, 1101 ve 1102 sıra numaralı projeler oybirliği ile elenmiştir (71 proje).
Üçüncü elemede 1002, 1005, 1009, 1012, 1016, 1018, 1019, 1030, 1041, 1042, 1043, 1048, 1062, 1074, 1075 ve 1097  sıra numaralı projeler oy çokluğuyla elenmiştir (16 proje).
Dördüncü elemede 1011, 1027, 1028, 1094 ve 1103 sıra numaralı projeler oy çokluğuyla elenmiştir (5 proje).
Elemeler sonrası kalan 10 projenin ödül grubunu oluşturması kararlaştırılmıştır. Buna göre; 1045 sıra numaralı 10203 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne, 1087 sıra numaralı 91783 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne, 1007 sıra numaralı 24319 rumuzlu proje, 1013 sıra numaralı 92337 rumuzlu proje, 1023 sıra numaralı 14123 rumuzlu proje, 1036 sıra numaralı 52309 rumuzlu proje, 1058 sıra numaralı 16120 rumuzlu proje, 1060 sıra numaralı 71547 rumuzlu proje, 1065 sıra numaralı 08113 rumuzlu proje ile 1083 sıra numaralı 84215 rumuzlu proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüşlerdir.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

1045 / 10203: BAŞARI ÖDÜLÜ 
Proje sosyal programa yaratıcı yaklaşımı, dış kabuğun içeriden, iç mekanın dışarıdan algılanabilmesi, iki bina arasında bir ağ / örgü [parazit] gibi bir mekan kurgusu oluşturması, lifle oluşan kozayı başarıyla kütleye çevirebilmesi, tek bir paftada sorununu anlatabilmesi ve el çizimleri ile sunumundaki kalite ile BAŞARI ÖDÜLÜ’ne uygun görülmüştür.
1087 / 91783: TEŞVİK ÖDÜLÜ 
Proje dengeli kurgusu, sade, saf ve net fikri, kent ve eski ile yeni ilişkisini iyi kurabilmesi, kütle ilişkileri ve tarihi bir mekanı seçmesiyle beğenilmiş ancak mimarlık açısında yenilikçi bir yaklaşımda bulunamaması nedeniyle TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne uygun görülmüştür.
1007 / 24319: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Proje zarif strüktürü, teraslanmış topografyası, akıcı mekanı nedeniyle takdir toplamış ancak sonuçta tamamlanmış bir lkütleye ulaşamamaı ve planlarındaki primitiflik nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
1013 / 92337: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Projede tasarım kriteri olarak bir yapı elemanı oluşturması, sanatsallığı ve başarılı yaratıcılığı, tekrarlayarak bir sistem yaratması oldukça cesur ve innovatif bir yaklaşım olarak değerlendirilmiş ancak strüktürden yola çıkarak mimari olarak mekan oluşturamaması; etkileyici de olsa sadece bir örtü olarak kalması nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
1023 / 14123: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Birinci sınıf için arta kalan alanların değerlendirilmesi ve fonksiyonları mekana yansıtabilmesi açısından başarılı bulunmuş ama bir buluşma noktası sağlamak üzere iyi bir kurgu yakalamış da olsa bunu sonuçlandıramamış ve binaya ulaşamamış olması nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
1036 / 52309: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Tasarlanan yapının sökülüp takılabilirliği, topografya ile birimlerin ilişkisi, yalın çizimlerinin naif tutumuyla uyumu beğenilmiş ancak verdiği doğa ve bağlam entegrasyonu hissinin tesadüfi bulunması ve güçlü bir mekansal kurguya ulaşamadan kavramsal aşamada kalması nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
1058 / 16120: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Proje paralel çizgilerile oldukça kuvvetli lineer bir kurgu oluşturması, bunu üçüncü boyuta taşımadaki başarısı ve konsepti iyi oturtması açısından beğenilmiş ancak kurgu aşamasında kalması, yarattığı lineerliğin plan çözümüne yansımaması nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
1060 / 71547: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Proje alışılmış sentezler açısından yetersiz kalsa da insan ve mimari biçimler arasındaki gen migrasyonunu canlı biçimde hayal edebilmesi ve moda / mekan kavramlarını yenilemesi nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
1065 / 08113: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Topografya ile ilşkisi başarılı bulunmuş ancak planlarındaki olgunlaşmamışlığı nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer görülmüştür.
1083 / 84215: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Yenilikçi tasarımı, deneyselliği ve fütüristik yaklaşımı beğenilmiş ancak bir kent simgesi oluşturma yolunda bunu sağlayacak kuvvetli forma ulaşamamış olması nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2. Sınıf Kategorisi

Bu kategorideki değerlendirme sonucunda, tüm projelerin, belirli bir ifade ve tasarlama düzeyi yakalaması nedeniyle birinci turu geçmeleri uygun görülmüştür.
İkinci elemede 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030, 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2045, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2062, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2085, 2088, 2089, 2091, 2092, 2094, 2097, 2099, 2100, 2101, 2103, 2104, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 ve 2122 sıra numaralı projeler oybirliği ile elenmiştir (88 proje).
Üçüncü elemede 2002, 2004, 2007, 2008, 2016, 2018, 2019, 2044, 2046, 2061, 2064, 2086, 2090, 2096, 2098, 2102, 2107 sıra numaralı projeler oy çokluğuyla elenmiştir (17 proje).
Dördüncü elemede 2001, 2032, 2033, 2054, 2063, 2080, 2087, 2095 ve 2106 sıra numaralı projeler oy çokluğuyla elenmiştir (9 proje).
Elemeler sonrası kalan 8 projenin ödül grubunu oluşturması kararlaştırılmıştır. Buna göre; 2076 sıra numaralı 32754 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 2027 sıra numaralı 11405 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne; 2005 sıra numaralı 13084 rumuzlu, 2043 sıra numaralı 02112 rumuzlu, 2083 sıra numaralı 30417 rumuzlu, 2084 sıra numaralı 35185 rumuzlu, 2093 sıra numaralı 20320 rumuzlu ve 2105 sıra numaralı 19052 rumuzlu projeler JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüşlerdir.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

2076 / 32754: BAŞARI ÖDÜLÜ 
Kamusal ve özel alanı kesiştirme girişiminde bulunuşu, küçük ölçekteki mekansal oluşumunun yalın planı ve kesit derinliği ile bir yandan da kentsel ölçekte etkileyici olma başarısı övgüye değer bulunmuştur. Projenin gelişmiş bir kavramsallaştırma ve sunuş tekniği içerdiği düşünülmüştür. Ayrışmaya sebep olmaktan ziyade, sosyal ve mekansal etkileşim içinde bulunmayı teşvik etmesi nedeniyle de dikkate değer bulunmuş ve BAŞARI ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.
2027 / 11405: TEŞVİK ÖDÜLÜ 
Mimariye dair bilgiden ziyade illüstrasyona dayanan bir sunuşa sahip olduğu düşünülmekle birlikte, yerel hayat, yerel ürün/üretim, yerel halk ve yerel ekonomiyle bütünleşen çok katmanlı ve çok yönlü bir program kurgusuna sahip oluşu, bu yöndeki farkındalığı ve yalın bir öneri sunması sebebiyle TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer görülmüştür. 
2005 / 13084: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Proje topoğrafyayla uyum halinde, düzgün bir biçimde bir araya getirilmiş ve oluşturulmuş bir programa sahip olması nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.
2043 / 02112: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Proje naif ve bir yandan da cesur bir teorik arayışa sahip olması nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür. Kesişim alanı için seçilen fonksiyon uygun görülmüş fakat geliştirilmesi gerektiği düşünülmüştür.
2083 / 30417: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Proje Kültürpark’ı tanımlayan pasif yeşil alan sürekliliğinin devamı niteliğinde olması ve aktif yeşil alan kullanımı teşvik etmesi nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.
2084 / 35185: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Proje kentsel atık olarak bakılan mevcut yapılı çevreyi olumlayarak, eklemlenme halinde mekansal ilişki kurmaya çalışması nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.
2093 / 20320: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Sunumunda yetersizlikler olması ile birlikte projenin sahaflardaki eski dokümanların keşfi sürecini Alice’in farklı dünyaları keşfi ile mecazi olarak yorumlaması, kamusal alanda herkesin ulaşabileceği heykelsi bir kamusal yaklaşım önermesi nedeni ile proje JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
2105 / 19052: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Proje tartışmalı ve kışkırtıcı bir konuyu zarif bir mimari tutumla ele alması ve çağdaş teknoloji ile bütünleştirmesi sebebiyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür.

3. Sınıf Kategorisi

Bu kategorideki değerlendirme sonucunda, tüm projelerin, belirli bir ifade ve tasarlama düzeyi yakalaması nedeniyle birinci turu geçmeleri uygun görülmüştür.
İkinci elemede 3002, 3003, 3007, 3008, 3009, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3027, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3040, 3041, 3044, 3045, 3046, 3047,3048, 3049, 3050, 3052, 3056, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3064, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 2079, 3080, 3081, 3082, 3084, 3085, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3094, 3097, 3098, 3100, 3102, 3103 ve 3104, 3106, 3109, 3111, 3112 ve 3113 sıra numaralı projeler oybirliği ile elenmiştir (76 proje).
Üçüncü elemede 3004, 3005, 3006, 3012, 3024, 3026, 3028, 3036, 3039, 3042, 3054, 3057, 3065, 3071, 3072, 3086, 3096, 3101, 3105, 3107 ve 3108 sıra numaralı projeler oy çokluğuyla elenmiştir (21 proje).
Dördüncü elemede 3010, 3035, 3063, 3083, 3093, 3095, 3099 ve 3110 sıra numaralı projeler oy çokluğuyla elenmiştir (8 proje).
Elemeler sonrası kalan 8 projenin ödül grubunu oluşturması kararlaştırılmıştır. Buna göre; 3043 sıra numaralı 24601 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 3051 sıra numaralı 29919 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne; 3001 sıra numaralı 72357 rumuzlu proje, 3023 sıra numaralı 50910 rumuzlu proje, 3025 sıra numaralı 93105 rumuzlu proje, 3029 sıra numaralı 43992 rumuzlu proje, 3053 sıra numaralı 81516 rumuzlu proje ve 3055 sıra numaralı 71219 rumuzlu projeler JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüşlerdir.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

3043 / 24601: BAŞARI ÖDÜLÜ
Araştırma merkezi elementlerinin yapı sökümünü takiben başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yeniden kompozisyonu projenin de vadettiği bir biçimde  “makinevari” bir şiirsellikle sunulmuştur. Rüzgar enerjisi kullanımını da tasarıma dahil ediliyor oluşuyla sürdürülebilirlik açısından da olumlu bulunan öneri, tüm jüri üyelerinin oybirliğiyle BAŞARI ödülüne layık görülmüştür.
3051 / 29919: TEŞVİK ÖDÜLÜ
Tarlabaşı bölgesine üst kotta yeni bir katman öneren proje, mevcut kentsel dokuya entegre olmak ile kendine özgü ayırt edici özellikler taşımak arasında kurduğu dengeyle dikkat çekmiş, başarılı bulunmuştur. Bu sebeple TEŞVİK ÖDÜLÜNE layık görülmüştür.
3001 / 72357: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Duvarlar arasındaki boşluklara alternatif kullanım önerileri getirerek kentsel bağlamda karma-kullanım gelişimine katkıda bulunan proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE layık bulunmuştur.
3023 / 50910: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Tarihi kentsel çevrede başarılı ölçek kavrayışıyla tasarlanan cephe ve hacim başarılı bulunarak proje jüri özel ödülüne değer görülmüştür.
3025 / 93105: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Lineer karakteri ile topografyayı yeniden tanımlayan kütle, kamusal alanın kullanımına dair alternatifler de geliştirmektedir. Bu başarısıyla proje, JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE layık bulunmuştur.
3029 / 43992: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Sürdürülebilirlik açısından verimli çözümler peşinde olmakla birlikte iç mekan organizasyonundaki çeşitlilik ve farklılaşma ile de iddialı bulunan kule tasarımı, JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur. 
3053 / 81516: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Sürdürülebilirlik meselesini de dikkate alarak esnek bir düşük gelirli konut modeli öneren proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE layık bulunmuştur.
3055 / 71219: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Yaratıcı bir biçimde kentin seslerini ortaya çıkararak onları “deneyimlenemeyen” düşey bir boşluk aracılığıyla tasarıma entegre eden proje, JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer görülmüştür.

4. Sınıf Kategorisi

Bu kategorideki değerlendirme sonucunda, tüm projelerin, belirli bir ifade ve tasarlama düzeyi yakalaması nedeniyle birinci turu geçmeleri uygun görülmüştür.
İkinci elemede 4002, 4003, 4005, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4014, 4017, 4018, 4019, 4021, 4025, 4027, 4030, 4037, 4039, 4041, 4043, 4044, 4046, 4047, 4050, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 sıra numaralı projeler oybirliği ile elenmiştir (30 proje).
Üçüncü elemede 4004, 4006, 4015, 4020, 4029, 4031, 4032, 4034, 4035, 4038, 4045, 4049 ve 4051 sıra numaralı projeler oy çokluğuyla elenmiştir (13 proje).
Dördüncü elemede 4016, 4022, 4024 ve 4040 sıra numaralı projeler oy çokluğuyla elenmiştir (4 proje).
Elemeler sonrası kalan 6 projenin ödül grubunu oluşturması kararlaştırılmıştır. Buna göre; 4026 sıra numaralı 80180 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 4001 sıra numaralı 00000 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne; 4013 sıra numaralı 34190 rumuzlu proje, 4023 sıra numaralı 46729 rumuzlu proje, 4028 sıra numaralı 35802 rumuzlu proje, 4033 sıra numaralı 24149 rumuzlu proje, 4036 sıra numaralı 45806 rumuzlu proje, 4042 sıra numaralı 14725 rumuzlu proje, 4048 sıra numaralı 38781 rumuzlu proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne layık görülmüşlerdir.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

4026 / 80180: BAŞARI ÖDÜLÜ 
Kentsel çevre, mekânsal ve yapısal tasarımlar arasındaki bütünleşmiş bağlantılar jüri tarafından oldukça cazip bulmuştur. Tasarımcı, kulelerin dibinde yeni bir kentsel topografya oluştururken, bir yandan da tatmin edici şekilde bütünsel bir sosyal ve mimari program geliştirmiştir. Proje tüm bu olumlu nitelikleriyle BAŞARI ÖDÜLÜ’ne uygun görülmüştür.
4001 / 00000: TEŞVİK ÖDÜLÜ 
Proje, prototip oluşturma konusundaki diğer örneklere kıyasla, malzeme ve iç mimari karakteri açısından iyi bir hassasiyete ve yeniliğe sahiptir. Projenin çok yönlülüğü final sonucunda yansıtılmadığından ötürü, proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
4013 / 34190: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Projenin arka planı kuramsal olarak çok iyi ifade edilmiştir. Metnin çok katmanlılığının projenin bütününde görülmemesi maalesef bu projenin zayıflığı olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.  
4023 / 46729: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Proje, bağlamsal uyum ve iç mekanların mimari kalitesi konusunda bir takım çekinceleri ile yapım teknolojisi tarafından yönlendirilen güçlü bir program tavsiye etmektedir. Bu nedenle proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
4028 / 35802: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Proje biçimsel dil açısından jüri tarafından ilginç ve ilham verici bulunmuştur, fakat endişeleri tasarımcının kullandığı parametreleri özenle tanımlanmadığı yönündedir. Böylece, proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
4033 / 24149: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Malzemenin endüstriyel karakterini öven konteynırlar yapılandırmaları içerisinde mekânların çeşitliliği hakkında güçlü bir fikir ortaya koymaktadır. Bu tavır dördüncü yıl stüdyosu için oldukça olumlu bir nitelik olarak değerlendirilmiş ve proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
4036 / 45806: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Yarattığı sivil alanın kalitesi için övülen projede, plan organizasyonu hakkında jürinin çekinceleri olmuştur.  Bu nedenle proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
4042 / 14725: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Projenin yoğun bir kentsel çevre içinde kamusal alan yaratmada gösterdiği beceri jüri tarafından takdir edilmiştir. Kanopinin mimari araç olarak kullanımı göründüğü üzere kamusal alan yaratma girişimi ile çeliştiği için, proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.
4048 / 38781: JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
Proje mimari dil ve içerik açısından bazı çekincelerle çok kültürlü olma isteği üzerinden yönetilmiştir. Proje bu nitelikleriyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ layık bulunmuştur.

Jüri raporu için tıklayınız. Kazananlar listesi için tıklayınız. Kazanan projeler sunumu için tıklayınız. Üniversiteler için tıklayınız.