English

Kurumsal Yapı

Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Haysiyet Divanı

Gülsün SAĞLAMER [Başkan] Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL Oya PAKDİL

Ayşe ŞENTÜRER [Başkan Yardımcısı] Özge CORDAN Ayşen CİRAVOĞLU

Aslıhan TAVİL ÜNLÜ [Başkan Yardımcısı] Pelin DURSUN Orhan HACIHASANOĞLU

Funda UZ [Genel Sekreter] Çiğdem DEMİREL EREN Semra AYDINLI

A. Meltem BASLO [Sayman] İlkay ÖZDEMİR Arzu ERDEM

Attila DİKBAŞ [Üye] Denetleme Kurulu [Yedek Üyeler]  Haysiyet Divanı [Yedek Üyeler]

Hülya TURGUT [Üye]  Müge BELEK Aydan BALAMİR

Elmira GÜR [Üye] Yegan KAHYA Neslihan DOSTOĞLU

Yönetim Kurulu [Yedek Üyeler] Ruşen YAMAÇLI Zeynep ULUDAĞ Ahsen ÖZSOY
Türkan ULUSU URAZ
Latife GÜRER

Meltem AKSOY
Fatma ERKÖK MimED Sekreterliği Şerife EKİN