English

Kurumsal Üyelerimiz

Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] yapmış olduğu tüzük değişikliği ile “Kurumsal Üyelik” seçeneğini hayata geçirmiştir. Bu açıdan dernek değerli mimar meslektaşlarımızla bir buluşma düzenlemiştir. Bu toplantıda MimED ile ilgili yapılacak kısa bir sunuşun ardından mimarlık eğitiminin geleceği konusunda görüşlerinizi paylaşılmış; MimED'e kurumsal olarak üye olmanın yaratacağı artı değer ve karşılıklı işbirliği üzerinde durulmuştur. 10 Haziran 2013 tarihinde Divan Oteli'nde gerçekleştirilen bu toplantıdan sonra ilk kurumsal üyelerimiz Suyabatmaz - Demirel Mimarlık ve Sanlı Mimarlık olmuştur. Bu iki mimarlık ofisini İki Design Group izlemiştir. Daha sonra ENAR Mühendislik Mimarlık ve Danışmanlık, TA_Tabanlıoğlu Architects, Metex Design Group, Özsoy Mimarlık, Mazeron Architecture, Oda Tasarım Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti ve Planart Dekorasyon San. Tic. A.Ş. kurumsal üyelerimize katılmışlardır. 2017 yılında MimED Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla derneğimize üniversiteler de üye olmaya başlamıştır. İlk üyelerimiz İstanbul Arel ve Özyeğin Üniversiteleri olmuştur. Ayrıca Sayın Doğan HASOL, Sayın Doğan TEKELİ ve Sayın Prof.Dr. Gülsün SAĞLAMER derneğimize kişisel olarak destek sağlamaktadırlar.