English

Rakamlarla MimED 2017

12.Ara.2017

Rakamlarla MimED 2017

Kabul edilen proje sayısı               606

Dijital ön elemeyi geçenler          308

Basılı teslim edilen projeler          301

Kategorilere göre dağılım           

1. Kategori          41

2. Kategori          112

3. Kategori          99

4. Kategori         49

TOPLAM              301

 

Dijital Ön Elemeyi Geçen 308 Projenin Üniversitelere Göre Dağılımı

1.          İTÜ                                               49

2.         MEF                                             42

3.         Gebze Teknik Üni.                 24

4.        ODTÜ                                          20

5.         TOBB                                           19

6.        Gazi                                              14

7.         YTÜ                                              14

8.        İstanbul Bilgi                             12

9.        Mardin Artuklu                        11

10.      Özyeğin                                      11

11.       Eskişehir Osmangazi             10

12.      TED                                              10

13.      Okan                                            9

14.      Kadir Has                                   8

15.      İstanbul Kültür                         6

16.      DEÜ                                             5

17.      Yaşar                                            5

18.      Çankaya                                      4

19.      Sakarya                                       4

20.     Erciyes                                        3

21.      İzmir Ekonomi                         3

22.     İzmir Yüksek Teknoloji         3

23.     KTÜ                                              3

24.     İstanbul Medipol                    2

25.     Karabük                                      2

26.     Maltepe                                     2

27.     MSGSÜ                                       2

28.     Mustafa Kemal                        2

29.     Yeditepe                                    2

30.     Altınbaş                                      1

31.      Balıkesir                                      1

32.     Çukurova                                   1

33.     FSM Vakıf                                  1

34.     İstanbul Gedik                          1

35.     Pamukkale                                1

36.     Uludağ                                        1