English

MimED 2017 Jüri Raporu

19.Ara.2017

 MimED 2017 JÜRİ RAPORU                                                                                                             09 – 10 Aralık 2017

MimED 2017 dijital ön eleme süreci 20 – 28 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Yarışmaya kabul edilen 606 projeden 308’i ön elemeyi geçmiştir. Her proje için jüri üyeleri tarafından ön elemede verilen notların ortalaması alınmış; 3.00 puanın altında kalan projeler MimED Yönetim Kurulu kararı ile elenmiştir.

MimED 2017 jürisi 09 Aralık 2017 Cumartesi günü İTÜ Taşkışla yerleşkesi 203 stüdyosunda saat 10.30’da Aydan BALAMİR [prof.dr., odtü], Özlem BERBER [öğr.gör.dr., itü], Hakan DEMİREL [y. mimar, ytü / suyabatmaz - demirel architects], Yeşim HATIRLI [öğr.gör., odtü / hatırlı mimarlık], Deniz İNCEDAYI [prof.dr., msgsü, rektör yardımcısı], Metin KILIÇ [mimar, deü / m+d mimarlık],nçalo Canto MONIZ [doç.dr., coimbra üniversitesi,  portekiz], Maria Luna NOBILE [öğr.gör.dr., napoli federico II üniversitesi, italya], Burcu SERDAR KÖKNAR [yard.doç.dr., itü / mef, bölüm başkanı] ve Burçin YILDIRIM [y. mimar, itü / pab mimarlık] katılımlarıyla toplanmıştır.

Koordinatör Meltem BASLO [öğr.gör.dr, itü] ve jüri raportörleri Ezgi AYDOĞAN [araş.gör., medipol üniversitesi], İren BIÇAKÇI [iç mimar, kadir has üniversitesi], Cemre ÇELİKCAN [araş.gör., maltepe üniversitesi], Su KARDELEN ARTAN [mimar, y.lisans öğrencisi, itü] MimED 2017 Mimarlık Öğrencileri Yarışması’na dijital ön elemeyi geçen

1. sınıf kategorisinde 41 adet,

2. sınıf kategorisinde 113 adet,

3. sınıf kategorisinde 98 adet,

4. sınıf kategorisinde 49 adet

olmak üzere toplam 301 projenin gönderildiğini; bu projelerin kategorilerine göre ayrılıp numaralandırıldıklarını bildirmişlerdir.

Jüri üyeleri kişisel incelemelerinden sonra proje sayısının çokluğundan dolayı iki gruba ayrılarak değerlendirmelerde bulunmuşlardır. İlk gün değerlendirmeler 20.00’ye kadar sürmüştür.

Jüri 10 Aralık 2017 Pazar günü saat 09.30’da tekrar bir araya gelmiş ve üst turlara kalanları toplu olarak proje başında tartışmış ve ödül gruplarına karar vermiştir.

 

1. Sınıf Kategorisi

Dijital birinci elemede M18-10078, M18-10139, M18-10255, M18-10273, M18-10390, M18-10927, M18-11313, M18-11578, M18-11788, M18-11904, M18-11982, M18-12019, M18-12143, M18-12204, M18-12519, M18-12802, M18-12882, M18-13158, M18-13338, M18-13417, M18-13423, M18-13564, M18-13726, M18-14019, M18-14142, M18-14508, M18-14825, M18-15061, M18-15298, M18-15451, M18-15462, M18-15707, M18-15889, M18-16102, M18-16174, M18-16300, M18-16367, M18-17038, M18-17157, M18-17175, M18-17309, M18-17453, M18-17607, M18-17670, M18-17719, M18-17827, M18-17941, M18-18088, M18-18190, M18-18332, M18-18394, M18-18679, M18-18805, M18-18930, M18-19025, M18-19224, M18-19238, M18-19528 ve M18-19781 kod numaralı projeler elenmiştir.

İkinci elemede 1007, 1008, 1009, 1010, 1019, 1023, 1026, 1033, 1034, 1036, 1037 ve 1038 sıra numaralı projeler elenmiştir [12 proje].

Üçüncü elemede 1001, 1003, 1006, 1013, 1014, 1016, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1030, 1035, 1039, 1040 ve 1042 sıra numaralı projeler elenmiştir [16 proje].

Dördüncü elemede 1002 sıra numaralı proje elenmiştir [1 proje].

Beşinci elemede 1004, 1005, 1015, 1020, 1021, 1029 ve 1041 sıra numaralı projeler elenmiştir [7 proje].

Kalan 5 projenin ödül grubunu oluşturmasına karar verilmiştir. Buna göre 1012 sıra numaralı M18-11472 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne, 1032 sıra numaralı M18-11379 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne, 1011 sıra numaralı M18-18931 rumuzlu proje, 1018 sıra numaralı M18-10747 rumuzlu proje ve 1031 sıra numaralı M18-16921 rumuzlu proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

1012 - M18-11472 Başarı Ödülü

Bulunduğu çevreyle çok iyi ilişki kuran bir rota kurgusu içerisinde, kuş gözleme etkinliğini farklı açılımlarıyla dinamik ve zengin bir mimari program dizisine dönüştürebilen ve böylelikle çeşitlenen mekânsal deneyimi sinematografik bir dil kullanarak çok iyi sunan proje, düşüncesi ve önerdiği mimari yaklaşımın bütüncül niteliğiyle BAŞARI ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

1032 - M18-11379 Teşvik Ödülü

Kolektif olarak tasarlanan ve uygulanan, mimarlık pratiğinin tasarımdan uygulamaya farklı aşamalarını içeren zengin bir öğrenme sürecini başarılı bir şekilde aktaran proje; hem bir eğitim modeli olarak hem de içerdiği tasarım fikrine, kullanıcı ve yerle kurduğu ilişkiye dair olumlu nitelikleriyle TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

1011 - M18-18931 Jüri Özel Ödülü

Programını toplumsal bir meseleyle ilişkilendirmesi, topoğrafyaya incelikli ve duyarlı bir mimari tavırla yerleşme önerisi ve ürettiği mekânsal atmosferi canlandıran güçlü eskizleriyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ‘ne değer bulunmuştur.

1018 - M18-10747 Jüri Özel Ödülü

Bir resim ve romandan faydalanarak yeni bir kentsel kurgu oluşturma denemesi ilginç bulunmuştur. Geliştirdiği kavramsal kurgunun insan ölçeğinden görebildiğimiz çeşitli fragmanlarını güçlü eskiz ve maketlerle ifade edip kavramsal ve nesnel olan arasında kurduğu başarılı ilişki ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ‘ne değer bulunmuştur.

1031 - M18-16921 Jüri Özel Ödülü

Karmaşık bir kentsel çevrede ve kısıtlı bir alanda yalın bir mimari öneriyle zengin bir mekânsallık ve çevreyle farklı ilişkiler kurabilme olanakları üretebilmesiyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

 

2. Sınıf Kategorisi

Dijital birinci elemede M18-20222, M18-20626, M18-20796, M18-20800, M18-20897, M18-21001, M18-21056, M18-21178, M18-21181, M18-21786, M18-21894, M18-21913, M18-21931, M18-22088, M18-22280, M18-22324, M18-22387, M18-22388, M18-22418, M18-22521, M18-22540, M18-22736, M18-22836, M18-22934, M18-23070, M18-23112, M18-23148, M18-23292, M18-23392, M18-23395, M18-23457, M18-23544, M18-23671, M18-23731, M18-23841, M18-23899, M18-23904, M18-23914, M18-23932, M18-23976, M18-24087, M18-24106, M18-24107, M18-24125, M18-24192, M18-24482, M18-24519, M18-24531, M18-24994, M18-25217, M18-25306, M18-25455, M18-25583, M18-25600, M18-25627, M18-25697, M18-25717, M18-25744, M18-25881, M18-25942, M18-25975, M18-26021, M18-26072, M18-26073, M18-26145, M18-26280, M18-26593, M18-26595, M18-26810, M18-26847, M18-26904, M18-26928, M18-26950, M18-27022, M18-27186, M18-27606, M18-27826, M18-27836, M18-27860, M18-28132, M18-28189, M18-28222, M18-28527, M18-28623, M18-28698, M18-28700, M18-28811, M18-28901, M18-29089, M18-29171, M18-29308, M18-29393, M18-29454, M18-29498, M18-29523, M18-29571 ve M18-29695 kod numaralı projeler elenmiştir.

İkinci elemede 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2035, 2043, 2044, 2045, 2047, 2048, 2049, 2050, 2052, 2058, 2061, 2063, 2067, 2069, 2072, 2073, 2079, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2099, 2100, 2101, 2103, 2109 ve 2112 sıra numaralı projeler elenmiştir [50 proje].

Üçüncü elemede 2005, 2006, 2007, 2009, 2113, 2016, 2024, 2033, 2034, 2042, 2046, 2051, 2055, 2060, 2066, 2068, 2070, 2074, 2077, 2082, 2092, 2094, 2102, 2104 ve 2108 sıra numaralı projeler elenmiştir [25 proje].

Dördüncü elemede 2037, 2054, 2062, 2064, 2065, 2081, 2088 ve 2098 sıra numaralı projeler elenmiştir [8 proje].

Beşinci elemede 2001, 2015, 2017, 2022, 2023, 2038, 2039, 2041, 2053, 2056, 2057, 2075, 2076, 2080, 2090, 2096, 2106 ve 2111 sıra numaralı projeler elenmiştir [18 proje].

Altıncı elemede 2086, 2097 ve 2105 sıra numaralı projeler elenmiştir [3 proje].

Bu aşamada 2071 sıra numaralı M18- 27010 rumuzlu proje oy birliği ile BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 2059 sıra numaralı M18-21611 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuşlardır.

Jüri Özel Ödülü için dördüncü elemeden sonraki projeler tekrar değerlendirilmiştir. 2017, 2023, 2022, 2041, 2075, 2080, 2086, 2097, 2105 ve 2109 sıra numaralı projeler jüri özel ödülüne değer bulunmamıştır.

Kalan 7 projenin Jüri Özel Ödülü grubunu oluşturmasına karar verilmiştir. Buna göre 2025 sıra numaralı M18- 28020 rumuzlu proje, 2036 sıra numaralı M18-23939 rumuzlu proje, 2040 sıra numaralı M18-24969 rumuzlu proje,  2078 sıra numaralı M18-22589 rumuzlu proje, 2084 sıra numaralı M18-26959 rumuzlu proje, 2107 sıra numaralı M18-28308 rumuzlu proje ve 2110 sıra numaralı M18- 19226 rumuzlu proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuşlardır.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

2071 - M18-27010 Başarı Ödülü

Sınırlı bir alana yerleşiyor olmasına rağmen, zengin ve alternatif kamusal mekanlar üretebiliyor oluşu, kütüphane programını bu kamusallıkla iç içe geçen bir şekilde katmanlaşmış bir sokak yorumuyla yaratıcı bir biçimde yeniden kurması ve mimari tavrının yalın ve incelikli nitelikleriyle BAŞARI ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2059 - M18-21611 Teşvik Ödülü

Topoğrafya ile çok iyi bir ilişki kurması, onun bir parçası haline gelirken bir yandan kendini de var ederek yeni bir durum yaratabilmesi, üretmeye çalıştığı mekansal atmosfer üzerine araştırmaları, tasarım sürecini iyi aktaran sunumu, düşüncesi ve önerdiği mimari yaklaşımın bütüncül niteliğiyle TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2025 - M18-28020 Jüri Özel Ödülü

Toplumsal açıdan çok önemli bir meseleyi tüm çıplaklığı ile ele alıp onunla yüzleşmedeki cesur ve etkin tavrı ve mimarlık yapma pratiklerine dair yerleşik fikirleri sorgulatmadaki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2036 - M18-23939 Jüri Özel Ödülü

Sınırlı bir köşe parsele yalın fakat güçlü bir yapısal kararla yerleşerek, sokaktan başlayıp yapının içinde devam eden zengin bir mekânsallığı üretmedeki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2040 - M18-24969 Jüri Özel Ödülü

Yapıya müdahalesinin hafifliği ve varla yok arasındaki pozisyonu ile çok farklı kullanımlara olanak tanıyabilmesi, tasarımının ve ürettiği mimari programın gündelik hayatın akışına göre sürekli değişim potansiyeli ve tasarımını en küçük ölçeğe kadar hayata geçirmedeki kararlılığıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2078 - M18-22589 Jüri Özel Ödülü

Ürettiği alternatif mimarlık pratiğinin kentle kurduğu diyalog ilham vericidir. Mikro mimari bir dizi müdahale ile bir kentsel bölgede yeni bir mekansal ve yaşamsal örüntü kurmadaki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2084- M18-26959 Jüri Özel Ödülü

Zorlu bir topoğrafyaya çok sayıda küçük birimin nasıl yerleşebileceğine dair bir mimari stratejiyi, kot farklılıklarını başarıyla kullanıp farklı yönlenme açıları ve farklı niteliklerde dış ve iç mekanlar üretebilme gibi potansiyeller de yaratarak kurmadaki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2107- M18-28308 Jüri Özel Ödülü

Sosyopolitik bir araştırma ve yoruma dayanarak spesifik bir sınır boyundaki sınır deneyimini yalın fakat güçlü bir mimari tavırla dönüştürme önerisinin etkileyiciliği ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

2110- M18- 19226 Jüri Özel Ödülü

Yüksek kot farkına sahip bir alanda karmaşık bir kurguyla kesite yerleşmedeki başarısı, farklı programların gerçekleşmesine imkan veren mekânsallıklar ve kentli için etkileşimli deneyim olanakları üretebilme arayışı ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

 

3. Sınıf Kategorisi

Dijital birinci elemede M18-30262, M18-30317, M18-30421, M18-30445, M18-30604, M18-30644, M18-30721, M18-30991, M18-31307, M18-31438, M18-31601, M18-31727, M18-31899, M18-31942, M18-31952, M18-32045, M18-32060, M18-32065, M18-32203, M18-32247, M18-32471, M18-32496, M18-32607, M18-32684, M18-32685, M18-32691, M18-32700, M18-32863, M18-32864, M18-32965, M18-33193, M18-33195, M18-33199, M18-33269, M18-33270, M18-33399, M18-33505, M18-33624, M18-33648, M18-33799, M18-33818, M18-34229, M18-34276, M18-34371, M18-34481, M18-34534, M18-34546, M18-34589, M18-34633, M18-34682, M18-34851, M18-35077, M18-35126, M18-35318, M18-35445, M18-35543, M18-35569, M18-35584, M18-35954, M18-35999, M18-36284, M18-36287, M18-36315, M18-36434, M18-36462, M18-36579, M18-36621, M18-36777, M18-36940, M18-36985, M18-37048, M18-37097, M18-37215, M18-37240, M18-37321, M18-37346, M18-37547, M18-37614, M18-37675, M18-37823, M18-37911, M18-37934,M18-37953, M18-37979, M18-38039, M18-38191, M18-38245, M18-38565, M18-38632, M18-38839, M18-38908, M18-39077, M18-39185, M18-39223, M18-39293, M18-39324, M18-39602, M18-39616, M18-39638, M18-39755 ve M18-39932 kod numaralı projeler elenmiştir.

İkinci elemede 3005, 3008, 3012, 3017, 3018, 3020, 3025, 3031, 3040, 3041, 3042, 3043, 3051, 3055, 3062, 3063, 3064, 3072, 3074, 3078, 3082, 3083, 3084, 3086, 3091, 3096, 3097 ve 3098 sıra numaralı projeler elenmiştir [28 proje].

Üçüncü elemede 3001, 3002, 3007, 3010, 3014, 3015, 3016, 3021, 3027, 3028, 3034, 3036, 3039, 3044, 3045, 3046, 3050, 3056, 3060, 3065, 3066, 3069, 3075, 3077, 3079, 3081, 3088, 3090, 3093 ve 3099 sıra numaralı projeler elenmiştir [30 proje].

Dördüncü elemede 3022, 3026, 3035, 3037, 3047, 3048, 3057, 3067, 3085, 3087 ve 3089 sıra numaralı projeler elenmiştir [11 proje].

Beşinci elemede 3003, 3004, 3006, 3011, 3019, 3023, 3024, 3029, 3033, 3038, 3052, 3053, 3054, 3061, 3068, 3073, 3076, 3092, 3094 ve 3095 sıra numaralı projeler elenmiştir [20 proje].

Kalan 9 projenin ödül grubunu oluşturmasına kara verilmiştir. Buna göre; 3070 sıra numaralı M18-30231 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 3032 sıra numaralı M18-39251 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne; 3009 sıra numaralı M18-33629 rumuzlu proje, 3030 sıra numaralı M18-34753 rumuzlu proje, 3049 sıra numaralı M18-35815 rumuzlu proje, 3058 sıra numaralı M18-34638 rumuzlu proje, 3059 sıra numaralı M18-32197 rumuzlu proje, 3071 sıra numaralı M18-33964 rumuzlu proje ve 3080 sıra numaralı M18-32522 rumuzlu proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuşlardır.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

3070 - M18-30231 Başarı Ödülü

Kent içerisindeki yoğun yeşil karaktere sahip bir alana, dokuyu bozmayan yeni bir kentsel strüktürle eklenmedeki başarısı, mimari fikrini ve tasarım sürecini destekleyen yetkin analizleri, konut tipolojisine getirdiği özgürleştirici yorum ve incelikli mimari tavrıyla BAŞARI ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3032 - M18-39251 Teşvik Ödülü

Toplumsal bir soruna yönelik, kuramsal araştırmalarla da destekleyerek ortaya koyduğu alternatif tavrını yenilikçi bir mimarlıkla tutarlılıkla bir araya getirebilmesi, farklı teknik ve ölçeklerdeki üretimlerinin olgunluğu ve kapsamlı önerisini ortaya koymadaki başarısı ile TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3009 - M18-33629 Jüri Özel Ödülü

Kentsel konvansiyonları sorgulama çabası, önerdiği alternatif yerleşme modelinin yeni tartışmalar üretebilme potansiyeli ve başarılı sunumuyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3030 - M18-34753 Jüri Özel Ödülü

Kentsel dokuya eklemlenmedeki başarısı, çarşı tipolojisini yeni bir yorumla zenginleştirmesi, tektonik tavrının, ürettiği mekansal kurgunun ve dolaşım sisteminin netliği ve yetkinliği ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3049 - M18-35815 Jüri Özel Ödülü

Bağlamıyla kurduğu ilişkiye dair yorumunu bir mimari tavra dönüştürebilmekteki ve ürettiği özgün mekansal kurguyu sunmadaki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3058 - M18-34638 Jüri Özel Ödülü

Sanayi bölgesindeki bir atık dönüştürme tesisini yalın bir mimari tavırla bir yaşam ve deneyim alanına dönüştürebilmesi ve dinamik kesitler üreterek alternatif kamusal mekanlar ve ilişkiler yaratabilmekteki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3059 - M18-32197 Jüri Özel Ödülü

Bir eğitim yapısının program ve işleyişini yeniden yorumlayarak kent dokusuna başarıyla eklemlenmesi ve merkezinde okulun bulunduğu alternatif kamusal mekanlar ve kamusal ilişkiler üretme çabasıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3071 - M18-33964 Jüri Özel Ödülü

Eleştirel bakışı, güncel ve sorunlu bir kentsel alanın yeniden programlanmasına yönelik özgün ve güçlü bir mimari tavır önermesi, farklı bir bakış açısı ve yeni bir söz söylemek için ortam yaratmadaki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3080 - M18-32522 Jüri Özel Ödülü

Bir kent parçası gibi çalışan karmaşık bir kentsel program projeksiyonunu, farklı altyapı sistemleri arasındaki ilişkileri kurup farklı ölçeklerde detaylandırarak başarıyla gerçekleştirebilmesi ve sunabilmesiyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

 

4. Sınıf Kategorisi

Dijital birinci elemede

M18-40384, M18-41592, M18-41743, M18-41948, M18-42432, M18-42603, M18-42644, M18-42703, M18-43177, M18-43327, M18-43485, M18-43708, M18-43924, M18-43977, M18-43984, M18-44498, M18-44635, M18-45159, M18-45400, M18-45810, M18-45976, M18-46019, M18-46369, M18-46573, M18-46713, M18-46966, M18-46994, M18-47176, M18-47225, M18-47267, M18-47667, M18-47722, M18-48007, M18-48310, M18-48460, M18-48743, M18-48957, M18-48959, M18-49349, M18-49387 ve M18-49727 kod numaralı projeler elenmiştir.

İkinci elemede 4001, 4002, 4007, 4014, 4016, 4017, 4025, 4029, 4030, 4034, 4036, 4047 ve 4049 sıra numaralı projeler elenmiştir [13 proje].

Üçüncü elemede 4008, 4011, 4015, 4018, 4024, 4026, 4027, 4033, 4035, 4037, 4038, 4044, 4046 ve 4048 sıra numaralı projeler elenmiştir [14 proje].

Dördüncü elemede 4003, 4004, 4005, 4009, 4010, 4012, 4020, 4021, 4022, 4023, 4039, 4041 ve 4042 sıra numaralı projeler elenmiştir [13 proje].

Kalan projeler arasından 4031 sıra numaralı, M18-43002 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 4043 sıra numaralı M18-48801 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

Jüri Özel Ödülü için üçüncü elemeden sonraki projeler tekrar değerlendirilmiştir. 4013, 4032 ve 4042 ve sıra numaralı projeler jüri özel ödülüne değer bulunmamıştır.

Kalan 5 projenin Jüri Özel Ödülü grubunu oluşturmasına karar verilmiştir. 4006 sıra numaralı M18-41539 rumuzlu proje,  4019 sıra numaralı M18-41371 rumuzlu proje, 4028 sıra numaralı M18-48911 rumuzlu proje, 4040 sıra numaralı M18-44377 rumuzlu proje ve 4045 sıra numaralı M18-42282 rumuzlu projeler JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

4031 - M18-43002 Başarı Ödülü

Yetkin kuramsal altyapısı ile destekleyerek ortaya koyduğu gelecek vizyonu, karmaşık bir kentsel durumda artık mekanlara yeni programlar üreterek yerleşme becerisi, farklı teknik ve ölçeklerdeki üretimlerinin olgunluğu ve kapsamlı önerisini ortaya koymadaki başarısı ile BAŞARI ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

4043 - M18-48801 Teşvik Ödülü

Alternatif bir gelecek vizyonuna ait yeni bir yaşam biçimi önerisini tutarlılıkla, özgün mimari dilini kurarak ve farklı ölçekler arasında yetkinlikle gidip gelerek ortaya koyabilmesi ve tasarımını özgün bir grafik dille sunabilmekteki başarısıyla TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

4006- M18-41539 Jüri Özel Ödülü

Topoğrafyayla ilişki kurma biçiminin özgünlüğüyle hem içerideki kullanıcı hem de dışarıdaki kentli için farklı deneyimler üretebilmekteki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

4019- M18-41371 Jüri Özel Ödülü

Son derece dramatik bir bağlamda, ele aldığı kaleye ulaşan rotayı ve bu rotayla ilişkilenen farklı programları, topoğrafyanın içerisinden çıkan duvarlarla mevcut duruma adapte etmedeki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

4028- M18-48911 Jüri Özel Ödülü

Proje alanındaki yapı adalarının baskın karakterine alternatif olabilecek yeni bir kentsel dış mekan örgütlenmesini ve ihtiyaca göre değişebilen bir iç mekan kurgusunu üretebilecek bir sistem düşüncesini geliştirmedeki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

4040- M18-44377 Jüri Özel Ödülü

Ele aldığı üretim süreçlerine eklemlenerek örgütlenen alternatif bir yaşam projeksiyonunu inandırıcı, detaylı ve farklı ölçekler arasında gidip gelerek canlandırmadaki başarısıyla JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

4045- M18-42282 Jüri Özel Ödülü

Tarihi çevrede var olan yapılar grubuna eklenmedeki olgun ve sakin tavrı ile birlikte yapısal çözümlerindeki başarısıyla zengin ve nitelikli mekanlar üretebilmesi nedeniyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.