MimED 2017 başlıyor..

30.10.2017Şartname için tıklayınız. Format için tıklayınız. 

1.       
YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ

Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene on beşincisi gerçekleştirilecek olan ‘MimED2017 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2016-2017 güz’, ‘2016-2017 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2016-2017 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır.

2.       YARIŞMANIN TÜRÜ

Yarışma mimarlık bölümü öğrencilerine açık ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir mimarlık bölümü öğrencileri proje yarışmasıdır.

Yarışmanın ilk aşamasında yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] dijital olarak yüklenen projeler jüri tarafından değerlendirilecek; ikinci aşamaya seçilen projeler basılı olarak yarışmaya kabul edilecektir. Yarışmanın ikinci aşaması, teslim alınan projelerin sınıflarına göre asılmasıyla oluşturulan sergide jüri değerlendirmesiyle gerçekleştirilecektir.

3.       YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

·      Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık vb. fakültelerin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

·      ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’ ve ‘Dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri’ olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler ‘2016-2017 güz’, ‘2016-2017 bahar’ ve ‘2016-2017 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme, diploma, son yarıyıl projeleri vb. dahil değildir.

·      Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Her bir proje için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir öğrencinin katılım ücretini ödemesi yeterlidir.

4.      YARIŞMANIN DUYURULMASI

Yarışma www.mimed.org, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, www.mimarizm.com ve www.tasarimyarismalari.com siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekretaryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma posterleri elektronik olarak yollanmaktadır.

5.       YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı /                                                                           

Ön eleme için dijital kayıtların başlangıcı                              29 Ekim 2017  I  cuma   

Soru – Cevap dönemi                                                                  30 Ekim – 02 Kasım 2017

Cevapların ilanı                                                                               03 Kasım 2017  I  cuma

Ön eleme için dijital kayıtların sonu                                        08 Kasım 2017  I  çarşamba

Ön eleme sonuçlarının ilanı                                                       26 Kasım 2017  I  pazar

Ön elemeyi geçen projelerin basılı olarak teslimi*          04 Aralık 2017  I  pazartesi  I  İTÜ Taşkışla  I  114

Jüri değerlendirmesi                                                                    09 – 10 Aralık 2017  I  cumartesi – pazar

Sonuçların ilanı / Ödül töreni / Kolokyum                             11 Aralık 2017  I  pazartesi  I  İTÜ Taşkışla  I  109

Proje sergisi 11 Aralık 2017 – 12 ocak 2018
İTÜ Taşkışla  I  203 koridoru

 * posta ile gelen projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 04 Aralık 2017] dikkate alınacaktır.  08 Aralık 2017 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir.

6.      SORULAR ve CEVAPLAR

Yarışmaya ait sorular 30 Ekim – 02 Kasım 2017 tarihleri arasında elektronik posta yoluyla yoluyla Dr. Meltem BASLO’ya baslo@itu.edu.tr adresinden iletilebilir. Cevaplar 03 Kasım 2017 tarihinde www.mimed.org, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, www.mimarizm.com ve www.tasarimyarismalari.com adreslerinde duyurulacaktır.

7.       KİMLİKLERİN GİZLİLİĞİ

·      Yarışma web sitesi üzerinden yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.

·      Dijital ön elemeyi geçerek yarışmaya elden teslim edilen ya da posta ile gönderilen basılı bütün projelerin kimlik bilgileri gizli tutulacak ve değerlendirilecektir.

·      Raportörler basılı projeleri yarışma web sitesi tarafından otomatik olarak verilen proje kodlarının sınıf ve sırasına göre sergileyecek; jüri projeleri sadece bu proje kodu ile tanıyacaktır.

·      Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan projeler belirlendiği zaman kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.

·      Kolokyumda sonuçların ilanından sonra açılacak yarışma sergisinde dijital ön elemeyi geçen tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu yarışma web sitesinde bulunan “Kimliğim Açıklanmasın” kutucuğunu işaretleyerek belirtmelidir.

8.      DİJİTAL ÖN ELEME

·      Katılımcılar projelerini yükleyebilmek için yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] kayıt olmalıdırlar. Siteden kategorilerine göre otomatik olarak bir proje kodu verilecektir. Bu proje kodu ön elemeyi geçtikten sonra gönderilecek basılı proje paftalarında yer alacak tek kimlik bilgisi olmalıdır. Proje görselleri ve paftalarda öğrencinin ya da proje yürütücüsünün, okulunun isminin vb. bilgilerin bulunması projenin diskalifiye olmasına neden olacaktır.

·      Birden fazla proje ile katılmak isteyenler her bir proje için ayrı kayıt yaptırmak durumundadırlar. Her kayıt için aynı isim kullanılabilir ancak farklı elektronik posta adresleri verilmelidir. Sistem katılımcıları elektronik posta adreslerine göre tanımaktadır. İletişim için kullanılacaklarından, bu adreslerin geçerli olmaları ve sürekli kontrol edilmeleri katılımcının sorumluluğundadır.

·      Takım çalışmaları için proje tipi “Takım” olarak işaretlenmeli; sorumlu kişinin bilgileri girildikten sonra sağ taraftaki “Ekip Üyeleri” kısmında diğer katılımcıların bilgileri eklenmelidir.

·      Katılımcı kayıt sayfasında projesinin JPG formatında görsellerini “Proje Görseli” kısmına yükleyecektir. En fazla 2 pafta yüklenebilir. Her pafta en fazla 10MB boyutunda olmalıdır.

·      Projenin yeri, konusu, içeriği, tasarım konsepti gibi bilgileri içeren 200 kelimelik Türkçe ve 200 kelimelik İngilizce hazırlanmış birer metin yarışma web sitesinde uygun bölüme eklenmelidir.

·      Dördüncü sınıf projeleri için [Kategori 4] yüklenecek projenin bitirme, diploma, son yarıyıl projesi vb. olmadığına dair ilgili kutucuk işaretlenmelidir.

·      Katılımcı kayıt sayfasında proje yürütücüsünün ismini ve elektronik posta adresini belirtmelidir. Yüklenen projeler yürütücülerine onay için gönderilecektir. Bu nedenle belirtilen elektronik posta adresinin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Proje onaylandıktan sonra katılımcı katılım ücreti olan 50TL’yi yatıracaktır. Birden fazla proje ile katılınması durumunda her proje için ayrı ücret ödenmelidir.

·      Projesi yürütücüsü tarafından onaylanan ve katılım ücretini yatıran katılımcıya projesinin yarışmaya kabul edildiğine dair bilgi mesajı gönderilecektir.

·      Tüm projelerin dijital ön eleme için değerlendirilmesi MimED2017 jürisi tarafından web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Sonuçlar 26 Kasım 2017 tarihinde katılımcılara iletilecektir.

·      Ön elemeyi geçen projeler basılı olarak 04 Aralık 2017 tarihinde elden teslim edilebilir ya da posta ile gönderilebilir [kabul için postaya verme tarihi olarak en son 04 Aralık 2017 dikkate alınacaktır]. 08 Aralık 2017 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir.

·      Gönderilecek projelerin yarışma web sitesine yüklenenler ile aynı olması gerekmekte; kesinlikle bir düzeltme / değişiklik / ekleme kabul edilmemektedir.

·      Yarışmanın ikinci aşamasına sadece basılı projeler kabul edilmektedir. Lütfen maket göndermeyiniz. Proje paftalarınıza maketlerinizin görsellerini ekleyebilirsiniz.

9.      DİJİTAL PROJE FORMATI

Dijital ön elemede yarışma web sitesine yüklenecek proje paftaları “Proje Görseli” olarak adlandırılmıştır. Bu paftaların özellikleri aşağıda verilmektedir:

·      Her bir proje için en fazla 2 adet proje paftası yüklenebilir.

·      Paftalar A1 boyutunda [59,4cm. X 84,1cm.] dikey [portrait] olarak düzenlenmiş, JPG formatında ve en fazla 10MB olmalıdır.

·      Yarışma web sitesine yüklenen 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler ilk proje paftasında en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde olarak yer alacaktır. Metinde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

·      Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. 

10. TESLİMDE İSTENENLER

·      BASILI PROJE PANOLARI

Ön elemeyi geçen ve basılı olarak gönderilecek proje panolarının özellikleri:

o  Projeler sergileme kolaylığı açısından en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda sert zeminli [kalın karton, fotoblok, oluklu mukavva vb.] pano üzerinde [yapıştırma, baskı, vb.] sunulacaktır.

o  Bu pano[lar] dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Panoların sergileme durumuna göre yan yana ya da alt alta sergilenebileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki panoya bölünmemelidir.

o  Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x6cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda yarışma web sitesinden verilen proje kodu, bantın sol köşesinde ise MimED2017 ile yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten ifade yer alacaktır. Bu ifade her yıl için ‘MimED2017  I  kategori: 1.yıl’, ‘MimED2017  I  kategori: 2.yıl’, ‘MimED2017  I  kategori: 3.yıl’, ‘MimED2017  I  kategori: 4.yıl’ şeklinde olacaktır.

o  Birden fazla proje ile yapılan katılımlarda her bir proje için web sitesinin ayrı ayrı verdiği proje kodu kullanılacaktır.

o  Yarışma sitesine yüklenen 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler ilk proje panosunda en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde Türkçe ve İngilizce olarak yer alacaktır. Metinde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

o  Gönderilecek basılı proje panolarının yarışma web sitesine yüklenenler ile aynı olması gerekmekte; kesinlikle bir düzeltme / değişiklik / ekleme kabul edilmemektedir. Web sitesine yüklenen görsellere kıyasla basılı teslim edilen panolar üzerinde yapılacak tek ekleme Kategori ve Proje kodunun bulunduğu 2cm bant olmalıdır.

o  Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.           

·      KİMLİK ZARFI

‘KİMLİK ZARFI’ sağ üst köşesinde, yarışma web sitesinden verilen ve projeye ait her bir panoda da yer alan proje kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır.

Proje ile birlikte teslim edilecek olan ‘KİMLİK ZARFI’nda aşağıdakiler yer almalıdır:

o  Projenin kaydedildiği CD veya DVD [‘MimED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi’ oluşturmak, aynı zamanda ikinci aşamaya kalan projelerin yayınlanması için kullanılmak üzere projenin JPG formatında, 200dpi çözünürlükte birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim, soy isim ve proje kodunun bulunduğu bir CD veya DVD]

o  Katılım ücretinin yatırıldığına dair belge [banka / ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı, vb.]

11.   KATILIM ÜCRETİ

MimED2017 Öğrenci Ödülleri’ne gönderilen her bir proje için 50TL katılım ücreti alınmaktadır. Katılım ücreti dijital kayıt sırasında projenin proje yürütücüsü onayı almasından sonra yatırılmalıdır. Kayıtın tamamlanması ve onaylanması için yarışma hesabı kontrol edilecektir. Bir proje birden fazla öğrencinin ortak çalışması ise bir öğrencinin katılım ücreti ödemesi yeterlidir.

Banka bilgileri Mimarlık Eğitimi Derneği
TC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044
IBAN     TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44

Dijital ön elemeyi geçemeyen veya basılı teslimden sonra ikinci aşamada yarışma şartnamesine uymadığı için elenen projelerin katılım ücretleri geri ödenmemektedir.

12.    TESLİM

Şartnamenin 10 numaralı maddesinde belirtilen tüm dokümanlar elden veya posta ile iletilebilir.

·      Elden teslim edilecek projeler 04 Aralık 2017 cuma günü saat 11.00-18.00 arasında aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır.

·      Posta ile gönderilecek projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 04 Aralık 2017] dikkate alınacaktır. 08 Aralık 2017 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir.

Adres MimED2017 – Dr. Meltem BASLO
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası, Oda No. 114
34437 Taksim / İSTANBUL

13.    JÜRİ

Yarışmaya katılan projeler çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen yerli ve yabancı mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

MimED 2017 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *

Aydan BALAMİR                      [Prof.Dr., ODTÜ]

Yeşim BALCIOĞLU HATIRLI       [Yarızamanlı Öğr.Gör., ODTÜ / Hatırlı Mimarlık]   

Özlem BERBER                                 [Öğr.Gör.Dr., İTÜ]  

Hakan DEMİREL                             [Y. Mimar, YTÜ, Suyabatmaz / Demirel Architects]   

Deniz İNCEDAYI                              [Prof.Dr., MSGSÜ, Rektör Yardımcısı]   

Metin KILIÇ                                      [Mimar / DEÜ, M+D Mimarlık]   

Gonçalo Canto MONIZ                 [Doç.Dr., University of Coimbra, Portugal]   

Burcu SERDAR KÖKNAR            [Yard.Doç.Dr., MEF, Bölüm Başkanı]   

Burçin YILDIRIM                             [Y. Mimar, İTÜ / PAB Mimari Tasarım]   

Raportörler

Ezgi AYDOĞAN [Araş.Gör., Medipol Üniversitesi]           İren BIÇAKÇI [Kadir Has Üniversitesi]                  

Cemre ÇELİKCAN [Araş.Gör., Maltepe Üniversitesi]      Su KARDELEN ARTAN [İTÜ]                                                   

İletişim / Koordinatör  Meltem BASLO   [Öğr.Gör.Dr., İTÜ]

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

14.    ÖDÜLLER

·      MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.

·      Tüm ödül alan katılımcılara sertifika, ‘başarı ödülü’ ve ‘teşvik ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.

·      MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler. MimED2017 için her kategoriden seçilen başarı ödülüne 1.500TL, teşvik ödülüne ise 750TL para ödülü verilecektir.

·      Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak kitapta yer alacaktır. Dijital ön elemeyi geçerek ikinci aşamaya katılan bütün projeler de yarışma katalogu – proje sahibi tarafından aksi istenmedikçe – kimlik bilgileriyle birlikte içinde bir görselle temsil edilecektir.

15.    SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları 11 Aralık 2017 pazartesi günü yapılacak kolokyumda açıklanacak ve aynı zamanda www.mimed.org, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, www.mimarizm.com ve www.tasarimyarismalari.com sitelerinde duyurulacaktır.

16.    PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

MimED yarışmada ödül alan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül almayan projeler –  proje sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe – kimlik bilgileriyle birlikte MimED tarafından yayınlanabilir. Ödüllü projeler teslim edilmez; diğerlerini katılımcılar ödül töreninden sonra bildirilecek bir tarihte yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu belirtilecek tarihten sonra MimED’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

17.    ŞARTLAR VE GEÇERLİLİKLER

·      MimED Öğrenci Proje Yarışması’na gönderilen projelerde teknik, doğal veya postadan kaynaklanan gecikmelerden ve problemlerden ötürü sorumluluk kabul edilmez.

·      Postayla gönderilecek projelerin, en geç 04 Aralık 2017 tarihinde postalanmaları ve en geç 08 Aralık 2017 cuma gününe kadar yukarıda belirtilen adrese ulaşmış olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşan projeler jüri tarafından değerlendirilemeyecektir.

·      Paftalarda proje sahibi kişi / grup, üniversite, proje yürütücüsü, vs.’ye ait herhangi bir kimlik belirtici yazı veya simge yer alması durumunda, söz konusu projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

·      Şartnamenin 10 numaralı maddesinde belirtilen proje pano niteliklerine [pafta boyutu, yönü, formatı, paftaların sert malzeme üzerinde yer alması, vb.] uymayan projeler raportörlerin jüriye sunacağı rapor ile jüri kararı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilecektir.  

·      Dijital ön elemeyi geçemeyen ve/ya değerlendirme dışı bırakılan projelere ait ‘katılım ücreti’ geri ödenmemektedir.

İletişim / Koordinatör
Öğr.Gör.Dr. Meltem BASLO                      baslo@itu.edu.trMimED 2017 ödülleri..

8.12.2017

MimED 2107 Öğrenci Projeleri Yarışması ödüllerinde miktar Yönetim Kurulu kararıyla yükseltilmiştir.. Bu sene her kategöride verilen Başarı Ödülü 2000TL, Teşvik Ödülü 1000TL olarak belirlenmiştir.. Jüri değerlendirmesi 9-10 Aralık 2017 cumartesi ve pazar günü yapılacak; ödül töreni 11 Aralık 2017 pazartesi günü saat 17.00'de İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla  Binası 127 numaralı salonda gerçekleştirilecektir..

Tüm katılımıclarımza başarılar dileriz.. 


MimED 2017 Ön Eleme Sonuçları

29.11.2017

MimED 2017 Öğrenci Proje Yarışması'nda ön eleme sonuçları belli oldu..

 

MimED 2017 Öğrenci Proje Yarışması'nın ön eleme jüri değerlendirmesi sonuçlanmıştır. Jüri üyelerinin projelere verdikleri 1 - 5 arası puanların ortalamasına göre yapılan elemede ortalama 3 puan ve üzeri alan projeler ön elemeyi geçmiştir. Ön elemeyi geçen bu projeler 4 Aralık 2017 pazartesi günü 11.00-18.00 saatleri arası şartnamede belirtildiği formatta ve 10. maddesinde belirtilen dokümanlarla birlikte aşağıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta ile gönderilecektir. Posta ile gönderilecek projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 04 Aralık 2017] dikkate alınacaktır. 08 Aralık 2017 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir.

 

Adres    
MimED2017 – Dr. Meltem BASLO

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası, oda no.114

34437 Taksim / İstanbul

MimED 2017 Öğrenci Ödülleri Ön Elemeyi Geçen Projelerin Kodları

M18-10214, M18-10509, M18-10678, M18-10747, M18-10935, M18-11124, M18-11129, M18-11379, M18-11472, M18-11491, M18-11584, M18-11677, M18-12106, M18-12284, M18-12364, M18-12520, M18-12570, M18-13208, M18-13309, M18-14075, M18-14357, M18-14735, M18-15473, M18-15680, M18-15827, M18-15907, M18-16011, M18-16171, M18-16394, M18-16537, M18-16715, M18-16921, M18-17232, M18-17765, M18-18054, M18-18224, M18-18287, M18-18562, M18-18628, M18-18747, M18-18931, M18-19099, M18-19115, M18-19216, M18-19226, M18-19280, M18-19317 [47 proje]

M18-20111, M18-20308, M18-20389, M18-20652, M18-20720, M18-20769, M18-20788, M18-20837, M18-20882, M18-20909, M18-20986, M18-21002, M18-21195, M18-21216, M18-21266, M18-21399, M18-21528, M18-21569, M18-21611, M18-21676, M18-21740, M18-22225, M18-22263, M18-22292, M18-22411, M18-22477, M18-22566, M18-22589, M18-22833, M18-23003, M18-23028, M18-23197, M18-23422, M18-23519, M18-23579, M18-23582, M18-23600, M18-23870, M18-23936, M18-23939, M18-24091, M18-24166, M18-24212, M18-24399, M18-24458, M18-24615, M18-24684, M18-24969, M18-24976, M18-25221, M18-25316, M18-25387, M18-25567, M18-25609, M18-25641, M18-25727, M18-25752, M18-25841, M18-25872, M18-25909, M18-26121, M18-26158, M18-26183, M18-26258, M18-26354, M18-26464, M18-26661, M18-26673, M18-26760, M18-26796, M18-26867, M18-26934, M18-26959, M18-26963, M18-26987, M18-27010, M18-27044, M18-27105, M18-27452, M18-27522, M18-27582, M18-27638, M18-27641, M18-27666, M18-27699, M18-27806, M18-27835, M18-27850, M18-27881, M18-27884, M18-27919, M18-27968, M18-28020, M18-28166, M18-28207, M18-28308, M18-28355, M18-28538, M18-28603, M18-28629, M18-28641, M18-28721, M18-28737, M18-28773, M18-28825, M18-29143, M18-29244, M18-29288, M18-29458, M18-29565, M18-29864, M18-29886, M18-29978 [113 proje]

M18-30063, M18-30094, M18-30119, M18-30191, M18-30231, M18-30370, M18-30536, M18-30726, M18-30895, M18-31202, M18-31327, M18-31395, M18-31401, M18-31451, M18-31512, M18-31553, M18-31632, M18-31749, M18-31759, M18-31781, M18-31813, M18-31818, M18-31821, M18-31830, M18-31989, M18-32006, M18-32041, M18-32042, M18-32046, M18-32064, M18-32189, M18-32197, M18-32202, M18-32211, M18-32338, M18-32405, M18-32522, M18-32561, M18-32619, M18-32648, M18-32876, M18-33237, M18-33286, M18-33629, M18-33755, M18-33836, M18-33964, M18-33989, M18-34135, M18-34329, M18-34441, M18-34445, M18-34559, M18-34638, M18-34753, M18-34862, M18-34993, M18-35401, M18-35615, M18-35646, M18-35669, M18-35713, M18-35802, M18-35815, M18-35978, M18-36167, M18-36230, M18-36513, M18-36730, M18-36751, M18-36838, M18-37005, M18-37046, M18-37143, M18-37498, M18-37901, M18-37956, M18-38021, M18-38025, M18-38027, M18-38156, M18-38200, M18-38205, M18-38215, M18-38463, M18-38540, M18-38566, M18-38638, M18-38654, M18-38655, M18-38854, M18-38978, M18-39070, M18-39175, M18-39251, M18-39307, M18-39618, M18-39869, M18-39990 [99 proje]

M18-40008, M18-40023, M18-40249, M18-40443, M18-40770, M18-41148, M18-41371, M18-41539, M18-41668, M18-41887, M18-42282, M18-42434, M18-42720, M18-42745, M18-42812, M18-42923, M18-43002, M18-43030, M18-43139, M18-43236, M18-43278, M18-43464, M18-43566, M18-43678, M18-43714, M18-44149, M18-44209, M18-44304, M18-44377, M18-44450, M18-44510, M18-44720, M147 8-44813, M18-44995, M18-45082, M18-45424, M18-45489, M18-46199, M18-46218, M18-46564, M18-47774, M18-48174, M18-48266, M18-48550, M18-48702, M18-48801, M18-48911, M18-49144, M18-49974 [49 proje]MimED 2017 erteleme..

26.11.2017

MimED 2017 Öğrenci Projeleri Yarışması ön eleme sonuçları 29 Kasım 2017 çarşamba günü açıklanacaktır.. Dijital başvuruların bir hafta uzatılması nedeniyle ön eleme sonuçlarının açıklanması da iki gün ötelenmiştir.. Ön eleme sonuçları 29 Kasım 2017 çarşamba günü MimED anasayfası, Arkitera vb. sitelerde duyurulacaktır..


MimED 2017 Başvuruları uzatıldı..

9.11.2017

MimED 2017'dan önemli duyuru..

Kayıt işlemleri, hoca onayı ve hafta sonu nedeniyle ödeme sorunları dikkate alınarak MimED 2017 Öğrenci Yarışması dijital kayıt son tarihi 14 Kasım'ı 15'ine bağlayan gece yarısına kadar uzatılmıştır. Bu süre içinde:

- Yanlış yüklenmiş paftalarınızı düzeltmek için farklı bir e-mail ile yeni kayıt oluşturabilirsiniz.
- Hoca onayı ve/ya ödeme aşamalarını tamamlayabilirsiniz.
- Onaylanmış paftalarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız farklı bir e-mail ile yeni kayıt oluşturabilir ve revize edilmiş projenizi yükleyebilirsiniz.

MimED 2017 yarışma kayıt sitesi 
https://www.mimedprojects.com/login


Lütfen MimED derneğinin bu ana sitesine [http://www.mimed.org.tr/] üye olmaya çalışmayın.. Herhangi bir problemle karşılaşmamanız için işlemlerinizi son dakikaya bırakmayın.. Başarılar..

MimED 2017MimED 2017 Soru-Cevap

4.11.2017

Ben Başkent Üniversite’sinden  yarışmaya katılmak istiyorum. 8 Kasım’da dijital teslim saat kaçta sona eriyor?

8 Kasım 2017'de gece yarısı sona eriyor.. Bu saate kadar projeni yüklemelisin; hocan onaylamalı ve katılım ücretini yatırmalısın.. Sadece projeni yüklemek yetmiyor yani.. Zamanını iyi kullan..

Mimarlık bölümünden bu yıl mezun oldum, mimari tasarımda yüksek lisans yapıyorum. Geçen sene yaptığım proje 7 ile katılma şansım var mı, yoksa mezun olduğumdan dolayı katılamıyor muyum? 4.sınıfta, Proje 7'de yaptığım projeyle katılabilme şansım sadece okulu uzattığım takdirde mi olabiliyor yani?

Mezuniyetini tebrik ederim :)) 4. sınıf 7. dönem projenle katılabilirsin tabii ki.. Sadece son proje, diploma / bitirme projesi, 8. dönem projesi, vs. kabul edilmiyor..

Projem onaylandığı için değişiklik yapamıyorum. Bu konuyla alakalı yapabileceğiniz bir şey var mı acaba ?

Yeni bir e-mail hesabıyla yarışma sitesine yeniden kayıt ol.. Düzeltilmiş projeni yükle.. Hocan tekrar onaylasın ve hemen kayıt ücretini yatır..

Ben İTÜ 4. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Geçen sene yapmış olduğum proje ile 3. kategoride yarışmak istiyorum. Ancak bu projeyi geçen yıl Erasmus yapmış olduğum başka bir okulda İTÜ'den başka bir arkadaşım ve Fransa'dan bir arkadaşımla hazırladık. Bu durumda katılmamızda bir sakınca var mı? Katılabiliyorsak İTÜ başlığı altında mı katılmalıyız?

Erasmus'ta yapılan projeleri kabul edemiyoruz ne yazık ki.. Yarışmanın asıl odağı ülkemizde ve KKTC'de proje stüdyolarında üretilen çalışmaları değerlendirmek.. Yabancı Erasmus öğrencilerinin burada yaptıkları işleri kabul ediyoruz ancak yurtdışındakiler bizim alanımızın dışında kalıyor.. Seneye MimED 2018'e 7. dönem projeni bekliyoruz.

Merhaba, ben şu an yatay geçiş ile geçtiğim başka bir üniversitede eğitim görüyorum. Fakat eski okulumdaki projem ile yarışmaya başvuracağım. Başvuru sayfasındaki okul bölümüne hangi okulun adını yazmalıyım?

Katılacağın projeni hangi okulda yaptıysan o okulu yazmalısın..

MimED 2017'ye göndereceğim projeyi Farabi değişim programıyla gittiğim okulda yapmıştım. Kendi üniversitemi mi yoksa projeyi yaptığım üniversiteyi mi yazmalıyım? Kendi okulumu değil de projeyi yaptığım Farabi öğrencisi olduğum okulu yazmamın sakıncası olur mu?

Farabi değişim programıyla yurtiçi ve KKTC'de herhangi bir üniversiteye gittiysen sorun yok.. TC ve KKTC'de mimari proje stüdyolarında üretilen projeler MimED 2017 öğrenci yarışmasına gönderilebilir.. Yurtdışında bir üniversitede yapılanları ise kabul edemiyoruz.. Projeni burada bir üniversitede yaptıysan o üniversitenin adını yazmalısın..

4. Sınıf 1. Dönem kategorisindeki stüdyo projemiz TSMD Basamaklar Sergisi’nde yer almıştır. Bu durum yarışmaya katılmamızda bir engel oluşturur mu?

Projen bitirme / diploma, 8. dönem vs. değilse katılabilirsin tabii ki..

Geçtiğimiz Haziran ayında mezun oldum 2016 güz yarıyılındaki (diplomadan bir önceki) projemle yarışmaya katılabilir miyim?

Diplomadan bir önceki projenle yarışmaya katılabilirsin tabii ki.. Mezun olman bir engel değil..

MimED 2017 öğrenci yarışması hakkında bir sorum olacaktı. Ben bu sene temmuz ayında mezun oldum, ancak şimdi geçen seneki yani son sınıf senemde yapmış olduğum iki proje (biri 7.dönemde yaptığımız, diğeri 8., son dönemde yaptığımız proje) ile de yarışmaya katılabiliyor muyum? Son projemiz bitirme projesiydi ancak ders adı 'Architectural Design VI' olarak geçiyor.

7. dönemde yaptığın projenle yarışmaya katılabilirsin.. 8. dönem, son proje vs. yarışmaya kabul edilmiyor..

Benim anadalım iç mimarlık, ikinci anadalım ise mimarlık. Yine de yarışmaya katılabilir miyim?

Çift anadal yaptığın için katılabilirsin.. Kayıt sayfasında Mimarlık bölümü yazabilirsin..

Son sınıfta sadece bir tane mimari projemiz var, ikinci dönem yaptığımız için katılamıyor muyuz?

4. sınıf ikinci dönemde yapılan proje bitirme olarak kabul ediliyor.. MimED yarışmasına gönderemiyorsun..

Yarışma için göndereceğimiz paftalarda bulunacak olan 200 kelimelik İngilizce ve Türkçe metinler haricinde proje paftalarında kullanacağımız metinlerin Türkçe olma zorunluluğu var mıdır?

Paftalardaki diğer metinler İngilizce ya da Türkçe olabilir.. Jürimizde yabancı bir üyemizin de olması sebebiyle İngilizce olması daha iyi de olabilir..

Merhaba. Haziran ayında Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra, Ekim ayında yüksek lisansa başladım. Lisansta çalıştığım (yarışma şartları gereği diploma projesi ile katılınamadığından) 2016-2017 güz dönemi projem ile mezun durumunda yarışmamıza katılmam mümkün müdür?

Mezun olman geçen sene güz dönemi projenle katılmana bir engel değil..

3. dönem mimarlık öğrencisiyim yarışmaya 2. dönem projemle katılmak istiyorum, ancak önceki dönem projeleriyle katılmak mümkün müdür?

MimED 2017'ye 2016-2017 akademik yılı mimari proje stüdyolarında üretilen projelerle katılabiliyorsun.. Geçen sene yaptığın projeyle katılabilirsin tabii ki..

Mimed'e geçen sene katılmıştım. Bu dönem olana da katılmak istiyorum. Ancak şöyle önemli bir sorum olacak. İTÜ’de okuyorum ve yollayacağım projenin yürütücüsü geçen dönem emekli oldu ve okuldan ayrıldı. Bu durumda ona mı onaylatmam lazım yoksa başka birine mi bunu öğrenmek istiyordum. Çünkü sorduğum bazı kişiler böyle bir durumda Bölüm Başkanı imzalıyor vs. gibi bir şey dedi. En kısa zamanda cevap verebilirseniz eğer ona göre bir yol izleyeceğim.

Proje yürütücün emekli olduysa onun yerine Bölüm başkanını ya da şimdiki proje hocanı [eğer kabul ediyorsa] yazabilirsin onay için..

Yarışmaya yurtdışı değişim programı ile gittiğimiz okulda hazırladığımız bir proje ile katılmamız mümkün mü?

Yurtdışında üniversitelerde yapılan projeleri kabul edemiyoruz.. Yarışmanın asıl odağı ülkemizde ve KKTC'de proje stüdyolarında üretilen çalışmaları değerlendirmek..

İlk paftanın altında yer alan 10 cm`lik bölümdeki 200 kelimelik İngilizce ve Türkçe açıklamalar dışında, paftalardaki diğer yazıların Türkçe ya da İngilizce olması serbest mi? Projeyi aldığımız zamanki dilde mi yazmamız gerekiyor? Yoksa açıklamaların dilini değiştirebilir miyiz?

Paftalardaki diğer metinler İngilizce ya da Türkçe olabilir.. Jürimizde yabancı bir üyemizin de olması sebebiyle İngilizce olması daha iyi de olabilir..

Biz Gazi Üniversitesi’nde okumaktayız. Okulumuzda dikey atölye sistemi bulunmaktadır. Yani 2. Sınıf, 3. Sınıf ve 4. Sınıflar(Bitirme Projesi Hariç) aynı atölyede bulunmaktayız. 2016-2017 bahar döneminde mimarlık proje dersinde gruplar halinde proje ürettik. Ancak gruplarımız okulumuzda dikey atölye sistemi olduğundan M301, M302 ve M401 öğrencilerinden karma olarak oluşturuldu. Yarışmaya gönderilen projelerde kişi sınırlaması var mıdır? Eğer yoksa hangi kategoriden yarışmamızı gönderebiliriz? Grubumuzda hem 3.sınıf hem 4. sınıf öğrencileri bulunmaktadır. En yüksek sınıfı baz alarak 4. sınıf olarak gönderedebiliriz.

Yarışmaya gönderilen projelerde kişi sınırlaması yoktur.. Projenizi hangi düzey daha iyi tanımlıyorsa o kategoriden yarışmaya katılmanızı öneririm.. Unutmayın ki her proje kendi kategorisi içinde ulaşmalarını beklediğimiz seviyede değerlendirilecektir..

Ben Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Bir dönem içerisinde projelerimiz 3 ayrı modül şeklinde ilerledi ve 3 ayrı teslimde bulunduk. Yarışmada 2 pafta kapsamında bu üç ayrı projeye yer vermem mümkün mü?

3 ayrı proje ile katılmak istiyorsan katılabilirsin ancak bunların hepsini bir proje gibi gönderemezsin.. Her biri için ayrı ayrı kayıt olman gerekiyor.. Bir katılımda maksimum 2 paftada sadece 1 proje bulunabilir..

Yarışmaya birden fazla proje ile katılabiliyor muyuz?

Birden fazla projeyle yarışmaya katılabilirsin tabii ki.. Her bir proje için ayrı e-mail adresleriyle kayıt olman ve katılım ücretini yatırman gerekiyor.. Her biri ayrı ayrı değerlendiriliyor..

Sakarya üniversitesi olarak güz ve Bahar dönemi olarak birbirinden farklı modüllerde güz dönemi için 2 bahar dönemi için 3 farklı proje olarak çalıştık. Göndereceğimiz projeleri yaptığımız bu farklı projelerden birini seçip mi gönderim yapmalıyız yoksa her proje için ayrı bir başvuru şeklinde mi?

2016-2017 öğretim yılında mimari proje stüdyolarında ürettiğin her proje ile katılabilirsin.. Her bir proje için ayrı e-mail adresleriyle kayıt olman ve katılım ücretini yatırman gerekiyor.. Her biri ayrı ayrı değerlendiriliyor..

2016-2017 güz dönemi projemle yarışmaya katılmak istiyorum (yani bitirme projesinden önceki son proje)  fakat aynı yılın bahar döneminde mezun oldum yarışmaya katılabiliyor muyum?

Mezun olman geçen sene yaptığın projenle [bitirme projesi olmadığı takdirde] katılmana bir engel değil..

2017 Bahar dönemi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü mezunuyum. 2016-2017 güz döneminde yaptığım 4.sınıf projem ile yarışmaya katılabilir miyim?

Mezun olman geçen sene yaptığın projenle [bitirme projesi olmadığı takdirde] katılmana bir engel değil..

Sakarya Üniversitesi olarak 1. Sınıf güz ve Bahar döneminde aldığımız proje dersinde birbirini destekleyen farklı modüller şeklinde bir proje dönemi geçirdiğimizi belirtmek isterim. Projelerimizi gönderirken modüllerden bir tanesi seçip mi yollamamız gerekir yoksa tüm projelerimizi ayrı paftalar şeklinde ayrı başvurular üzerinden mi ya da tüm projeleri tek bir pafta halinde mi (ki böyle olursa biraz anlamsız gözükebilir) gönderim yapmalıyız?

Her bir proje için farklı e-mail adresleriyle ayrı ayrı kayıt yaptırman ve katılım ücretini yatırman gerekiyor.. Her biri ayrı ayrı değerlendiriliyor..

Katılım ücretini nasıl yatırıyoruz acaba?

Projeni yarışma sitesine yükledikten sonra hocan projeni onaylıyor ve sana katılım ücretini yatıracağın hesabın bilgileri geliyor.. Hocanın onayı önemli.. 8 Kasım'a kadar onay ve yatırma işlerinin bitmesi gerekiyor.. Zamanını iyi kullan..

Mimed yarışmasına katılmak üzere paftalarımı düzenlerken İngilizce olan proje dersimin paftalarını aynen kullanmam sorun yaratır mı? Pafta içi yazıları Türkçe’ye çevirmem gerekir mi?

Paftalardaki metinler İngilizce ya da Türkçe olabilir.. Jürimizde yabancı bir üyemizin de olması sebebiyle İngilizce olması daha iyi de olabilir..

Geçen dönem ODTÜ Mimarlık'tan mezun oldum fakat şuan yurtdışında yüksek lisans yapıyorum.  Mimed 2017 'e katılabilir miyim?

Mezun olman geçen sene yaptığın projenle [bitirme projesi olmadığı takdirde] katılmana bir engel değil..

MimED sayfasında 2017 yarışması için girdiğimde şartname ve formata ulaşamıyorum. Tıklayınız denilen yerde şartnameye veya formata aktarmıyor. Bununla beraber sayfaya 13.01.2017 tarihinde üye olmama rağmen üyelik girişimi sağlayamıyorum bu yarışmaya katılmama engel olur mu acaba?

Sitemizde birtakım teknik sorunlar yaşıyoruz.. Bu nedenle özür dilerim.. MimED yarışma sitesinin 2017 versiyonu yeni açıldı.. Başka bir e-mail adresiyle yeniden kaydolmanı öneriyorum..